e-kurz - Programovanie internetových aplikácií

Názov kurzu Programovanie internetových aplikácií
Meno univerzity Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Meno fakulty Fakulta prírodných vied
Autor Jozef Kapusta
Kľúčové slová PHP XHTML CSS
WWW http://edu.ukf.sk/course/view.php?id=134
Oblasť Aplikovaná informatika
Kategória e-kurz
Jazyky Slovenský
LMS Moodle
Cieľová skupina VŠ kombinované
Počet absolventov 300
Realizácia v rámci koncepcie pracoviska
Štandardy SCORM
Časová náročnosť semester
Anotácia

- Webový server, protokol HTTP. - XHTML statické stránky. - Jazyk PHP a jeho možnosti. - Obsluha XHTML formulárov pomocou PHP. - Knižnica GD, generovanie obrázkov a práca s nimi. - PHP a databáza SQL, podpora konektivity k databázam v PHP. - Architektúra webovej databázovej aplikácie. - Základy XML. - Podpora XML v PHP. - Iné technológie umožňujúce vytváranie internetových aplikácií

Rok spustenia kurzu 2004
Kontakt na autora kurzu: Jozef Kapusta, (jkapusta@ukf.sk)

Posledná aktualizácia: 04.05.2010 12:23

Filter

Ste organizátorom elektronického vzdelávacieho kurzu a máte záujem pridať ho do databázy kurzov na Portál VŠ?

Pridať kurz