e-kurz - Úvod do štatistiky

Názov kurzu Úvod do štatistiky
Meno univerzity Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Meno fakulty Fakulta ekonomiky a manažmentu
Autor Martina Majorová
Kľúčové slová triedenie štatistických znakov popisné charakterstiky teória pravdepodobnosti induktívna štatistika regresná a korelačná analýza časové rady
WWW http://moodle.uniag.sk/fem/course/view.php?id=75
Oblasť Štatistika
Kategória e-kurz
Jazyky Slovenský
LMS Moodle
Cieľová skupina VŠ kombinované
celoživotné vzdelávanie/kariérny rast
VŠ štúdium denné
Počet absolventov 18
Realizácia dobrovoľne
Štandardy SCORM
Počet tém 12 tématických blokov, jeden úvodný a jeden záverečný tématický blok
Časová náročnosť približne 23 hodín
Anotácia

Úvod do kurzu TÉMA 1: Triedenie kvalitatívnych znakov TÉMA 2: Triedenie kvantitatívnych znakov TÉMA 3: Popisné (deskriptívne) charakteristiky TÉMA 4: "Exkurzia" do teórie pravdepodobnosti TÉMA 5: Štatistická indukcia TÉMA 6: Testovanie štatistických hypotéz TÉMA 7: Testovanie štatistických hypotéz (pokračovanie) TÉMA 8: Testovanie zhody rozdelení TÉMA 9: Analýza rozptylu; meranie asociácií TÉMA 10: Regresná a korelačná analýza; korelačný počet TÉMA 11: Časové rady TÉMA 12: Indexy TÉMA 13: Záver kurzu

Použité prvky textové dokumenty (doc/rtf, pdf)
prezentácie (ppt)
grafické dokumenty s výpovednou hodnotou
multimediálne animácie (swf)
riešenie a odovzdávanie zadaní
diskusné fóra
webové dokumenty (html)
Rok spustenia kurzu 2007
ISBN/ISSN ISSN 1803-4748
Kontakt na autora kurzu: Martina Majorová, (martina.majorova@fem.uniag.sk)

Posledná aktualizácia: 12.05.2010 16:57

Filter

Ste organizátorom elektronického vzdelávacieho kurzu a máte záujem pridať ho do databázy kurzov na Portál VŠ?

Pridať kurz