prevažne testovanie - Základy krizové intervence a sebepéče pracovníka

Názov kurzu Základy krizové intervence a sebepéče pracovníka
Autor Mgr. Ondřej Sezima
Kľúčové slová krizová intervence krize sebepéče kurz s akreditací MPSV
WWW http://www.mousou.cz
Oblasť Sociálne vedy
Kategória prevažne testovanie
Jazyky Český
LMS iný
Prístup voľný prístup
Cieľová skupina celoživotné vzdelávanie/kariérny rast
Počet absolventov 50
Realizácia v rámci koncepcie pracoviska
Počet tém 3
Časová náročnosť 16 hodin
Anotácia

Kurz je určen pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách. V průběhu prvního dne kurzu se účastníci seznámí s pojmem krize, zdroji a příčinami krize, typologií krizí, chováním člověka v krizi a průběhem krize. V následující části prvního dne kurzu se účastníci seznámí s formami pomoci v krizi s důrazem na krizovou intervenci jako odbornou formu pomoci člověku v krizi. Poslední část prvního dne kurzu je zaměřena na krizovou intervenci ve vztahu k sociálním službám. Druhý den kurzu je věnován pomoci osobám zasaženým neštěstím a sebepéčí pomáhajícího.

Použité prvky prezentácie (ppt)
Rok spustenia kurzu 2016

Posledná aktualizácia: 25.10.2018 12:33

Filter

Ste organizátorom elektronického vzdelávacieho kurzu a máte záujem pridať ho do databázy kurzov na Portál VŠ?

Pridať kurz