Predĺžené termíny na podávanie prihlášok na Prešovskej univerzite!

18.06.2024

Termíny podania prihlášok sú predĺžené!
 

Filozofická fakulta: do 15. 8. 2024

Gréckokatolícka teologická fakulta: do 15. 8. 2024

Fakulta humanitných a prírodných vied: do 15. 8. 2024

Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu: I. stupeň do 17. 6. 2024, II. stupeň do 30. 6. 2024

Pravoslávna bohoslovecká fakulta: do 25. 8. 2024

Fakulta športu: I. stupeň do 25. 7. 2024

Fakulta zdravotníckych odborov: II. stupeň do 15. 6. 2024

Centrum jazykov a kultúr národnostných menšín: do 31. 8. 2024

zdroj: https://www.unipo.sk/vseobecne-informacie/uchadzaci/moznosti-studia