Aktuality TU Z

Najnovšie články

Vysokoškolský lesnícky podnik TU vo Zvolene oslávil 60. výročie svojho vzniku

19.10.2018

Koncom septembra 2018 sa za účasti rektora TUZVO dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Kropila, PhD., prorektora pre vonkajšie vzťahy doc. Ing. Branislava Olaha, PhD., členov poradného zboru pre VšLP, vedenia a zamestnancov VšLP konala v konferenčnej…  

Hlavnú cenu bienále DESIGN.S 2018 získal absolvent TUZVO

06.08.2018

Medzinárodné bienále študentského dizajnu DESIGN.S 2018 aj tento rok predstavilo to najlepšie zo študentského dizajnu. Semestrálna práca MoVe „Mobilný vešiak“ absolventa Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene, Mgr.art. Jakuba Cvitkoviča…  

Posledná možnosť podania prihlášky na Fakultu ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene

04.07.2018

Posledná možnosť podania prihlášky na Fakultu ekológie a environmentalistiky TUZVO  

Lesnícka fakulta Technickej univerzity vo Zvolene - Podaj si prihlášku a pridaj sa k nám!

03.07.2018

Podaj si prihlášku a pridaj sa k nám!  

2. kolo prijímacieho konania na Drevársku fakultu Technickej univerzity vo Zvolene

21.06.2018

2. kolo prijímacieho konania na Drevársku fakultu Technickej univerzity vo Zvolene  

Zasadanie Slovenskej rektorskej konferencie

09.05.2018

Dňa 30. apríla 2018 sa na Univerzite Komenského v Bratislave konalo 83. zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie pod vedením jej prezidenta Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Kropila, PhD., za účasti ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR pani…  

Svetová klubová výstava Slovenských kopovov

25.04.2018

V exteriéroch Technickej univerzity vo Zvolene sa dňa 22. apríla 2018 uskutočnila Svetová klubová výstava Slovenských kopovov - najstaršieho plemena duriča.  

Medziuniverzitná strelecká súťaž o Putovné poháre rektora TUZVO

25.04.2018

V piatok 20. apríla 2018 sa na strelnici Okresnej organizácie Slovenského poľovníckeho zväzu v Sielnici uskutočnil 5. ročník medziuniverzitnej streleckej súťaže M 400, ktorú organizoval Poľovnícky krúžok pri TUZVO v spolupráci s Vysokoškolským…  

Deň otvorených dverí Lesníckej fakulty TU vo Zvolene

04.02.2018

Deň otvorených dverí Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene  

Deň otvorených dverí na FEVT

01.02.2018

Deň otvorených dverí na Fakulte environmentálnej a výrobnej techniky Technickej univerzity vo Zvolene