Deň otvorených dverí Fakulty environmentálnej a výrobnej techniky Technickej univerzity vo Zvolene

21.02.2019

Dňa 6. februára 2019 sa na Fakulte environmentálnej a výrobnej techniky konal „Deň otvorených dverí FEVT“ (DOD), na ktorom sa zúčastnilo 100 študentov technických stredných škôl spolu s pedagógmi.

Dňa 6. februára 2019 sa na Fakulte environmentálnej a výrobnej techniky konal „Deň otvorených dverí FEVT“ (DOD), na ktorom sa zúčastnilo 100 študentov technických stredných škôl spolu s pedagógmi.
Dekan fakulty doc. Ing. Pavel Beňo, PhD. privítal prítomných študentov stredných škôl, podal základnú informáciu o histórii, súčasnosti fakulty, možnosti uplatnenia v praxi a získania motivačného odborového štipendia. Zdôraznil, že pracovný trh nie je nasýtený absolventmi technického štúdia a spomenul mnohých úspešných absolventov našej fakulty, ktorí zastávajú manažérske a riadiace pozície v domácich a zahraničných firmách. Počas vizuálnej prezentácie o fakulte prodekan pre pedagogickú činnosť a propagáciu fakulty doc. Ing. Ján Kováč, PhD. podrobne informoval o možnostiach štúdia na FEVT, študijných odboroch a programoch.
Súčasťou tohto podujatia bola prezentácia spolupracujúcich firiem s fakultou a firiem, kde sú zamestnaní bývalí absolventi FEVT. Sú to firmy: ZF Slovakia, a.s., IPM SOLUTIONS, s. r.o., MicroStep, s. r.o., Forschner Slovakia s. r.o.
ZF Slovakia a.s. patrí medzi firmy, s ktorou má fakulta v poslednom období najintenzívnejšiu spoluprácu. Koncern ZF je svetovým technologickým lídrom v technike pohonov a podvozkov ako aj v oblasti pasívnej a aktívnej bezpečnostnej techniky. Firma je zastúpená približne 230 závodmi v takmer 40 krajinách. Výsledkom spolupráce s fakultou bolo otvorenie „ZF univerzity“ v rámci výučby na fakulte, kde pracovníci firmy v blokových prednáškach priblížili výrobný proces firmy. V zimnom semestri „ZF univerzitu“ ukončili jej prví absolventi.
V rámci pripraveného programu si uchádzači o štúdium mohli prezrieť ukážky z virtuálnej reality, súťaž robotov, údržbu vozidiel, laboratóriá a výučbové priestory fakulty.
Účastníkmi „Dňa otvorených dverí“ boli stredné školy technického zamerania z okolitého regiónu: Súkromná stredná odborná škola technická Žiar nad Hronom, Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Levice, Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen, Stredná odborná škola technická Zvolen a Spojená škola v Detve.
Podujatie bolo pripravené zodpovedne a veríme, že jeho výsledkom budú noví poslucháči technického štúdia na Fakulte environmentálnej a výrobnej techniky.

Zdroj: https://fevt.tuzvo.sk/sk/den-otvorenych-dveri-fevt