Hlavnú cenu bienále DESIGN.S 2018 získal absolvent TUZVO

06.08.2018

Medzinárodné bienále študentského dizajnu DESIGN.S 2018 aj tento rok predstavilo to najlepšie zo študentského dizajnu. Semestrálna práca MoVe „Mobilný vešiak“ absolventa Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene, Mgr.art. Jakuba Cvitkoviča, bola ohodnotená hlavnou cenou bienále DESIGN.S 2018. Prácu realizoval pod vedením prof. Schneidera z katedry Dizajnu nábytku a interiéru, DF, TUZVO.

Bienále študentského dizajnu DESIGN.S sa zameriava najmä na priemyselný a produktový dizajn, ktorý vzniká na vysokých školách nielen v Českej republike, ale aj v zahraničí. Spektrum prihlásených prác v tomto ročníku bolo opäť veľmi široké. Od vlakového sedenia, elektro-motocykly, cez produktový dizajn domácich spotrebičov, nábytku, odevov až k dekoratívnemu dizajnu. Veľkú časť prác tvorili medicínske zariadenia a pomôcky.

Svoje prihlášky do prehliadky DESIGN.S 2018 zaslali študenti či čerství absolventi dizajnu alebo príbuzných odborov z Čiech, Tchaj-wanu, Bosny a Hercegoviny, Nemecka, Maďarska, Rumunska, Poľska, Švédska a Slovenska. Odborná komisia vykonala z prijatých 400 študentských prác výber, s ktorým verejnosť oboznámila na výstave v priestoroch Technického múzea v Brne. Výstavu je možné vidieť do 16. 9. 2018. Odborná porota zložená z popredných odborníkov na dizajn vybrala z vystavených prác tie najlepšie, ktoré boli ocenené.

Bienále DESIGN.S nadväzuje na tradíciu brnenského Design centra (1992-2007). Touto formou podporuje nastupujúcu generáciu dizajnérov. Cieľom organizátorov je tiež prehlbovanie spolupráce s vysokými školami, ako aj s firmami a podnikateľmi z odboru.

Výstava študentských súťažných prác napomáha študentom dizajnu pred vstupom do praxe. Jej prostredníctvom majú študenti príležitosť nadviazať kontakt s podnikateľským sektorom, s firmami a obstarávateľmi, ktorí môžu byť v budúcnosti ich zákazníkmi. Výstava je jedinečnou príležitosťou urobiť si dobré meno v zahraničí, čo sa nášmu absolventovi aj podarilo a zároveň tak šíril dobré meno našej univerzity.

Gratulujeme a prajeme veľa ďalších pracovných úspechov.

- ĽB -

Foto: J. Cvitkovič

Zdroj: https://www.tuzvo.sk/sk/hlavnu-cenu-bienale-designs-2018-ziskal-absolvent-tuzvo