Lesnícka fakulta Technickej univerzity vo Zvolene - Podaj si prihlášku a pridaj sa k nám!

03.07.2018

Hlásiš sa k náročnosti na seba, rešpektu k prírode, úcte k poznaniu a k otvorenosti pre diverzitu myšlienok a vízií? Ak áno tak neváhaj a podaj si prihlášku na Lesnícku fakultu TU vo Zvolene.Termín je do 15. augusta 2018.


Elektronická prihláška

Podmienky prijatia

Študijné programy

Zdroj: https://lf.tuzvo.sk/sk/podaj-si-prihlasku-pridaj-sa-k-nam