Deň otvorených dverí Fakulty ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene

15.11.2018

Fakulta ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene si Vás dovoľuje pozvať na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 10. decembra 2018.

Miesto: priestory FEE
Usporiadateľ: Fakulta ekológie a environmentalistiky
Zameranie: deň otvorených dverí
Odborný gestor: doc. Ing. Marián Schwarz, CSc.

Počas DOD na FEE sa záujemcovia dozvedia info o akreditovaných študijných programoch, o prijímacom konaní, o tom, aké je uplatnenie absolventov, prezentovanie výučby, výskum katedier a prepojenie výskumu fakulty na výučbový proces, prevedenie priestormi a laboratóriami fakulty. Dostanete priestor aj na vyše otázky.

10. decembra 2018 10.30 hod. - miestnosť E413

Zdroj: https://fee.tuzvo.sk/sk/den-otvorenych-dveri-fakulty-ekologie-environmentalistiky