Aktuality

Najnovšie články

Študujte diplomaciu a medzinárodné právo

05.08.2013

Ústav medzinárodných vzťahov a právnej komparatistiky pôsobiaci na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave otvára opäť v októbri 2013 povysokoškolské dvojročné štúdium podľa zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene…  

Slováci žijúci v zahraničí sa budú zdokonaľovať v slovenčine aj angličtine

01.08.2013

Deti Slovákov žijúcich v zahraničí sa môžu tešiť na prázdninový týždeň v znamení komunikácie v angličtine a spoznávania Slovenska. Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (CĎV UK) pripravilo pod záštitou Ministerstva školstva…  

Univerzita Komenského bude opäť vzdelávať bratislavských seniorov

31.07.2013

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (CĎV UK) a Mesto Bratislava nadviazali na predchádzajúce ročníky letnej univerzity a aj v tomto roku pripravili pre bratislavských seniorov zaujímavý program.  

Skončil sa 23. ročník Letnej školy slovenského jazyka a kultúry

30.07.2013

O tom, že aj učenie môže byť zábavné, sa presvedčili zúčastnení na slávnostnom ukončení Letnej univerzity slovenského jazyka a kultúry. Takmer 80 študentov z celého sveta predviedlo získané vedomosti v záverečnom programe, ktorý sa uskutočnil vo…  

Letná univerzita seniorov

29.07.2013

Akadémia ozbrojených síl (AOS) v spolupráci s mestom Liptovský Mikuláš zorganizovala 1. ročník Letnej univerzity seniorov (LUS) zameranej na spoznávanie Liptova.  

3. ročník Detskej univerzity pri AOS

28.07.2013

V Akadémii ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika bol 19. júla 2013 slávnostnou promóciou ukončený 3. ročník Detskej univerzity. Trvala jeden týždeň a navštevovalo ju 28 detí.  

Štipendiá mexickej vlády

25.07.2013

Milí študenti, doktorandi, vysokoškolskí učitelia a výskumníci, radi by sme Vám dali do pozornosti výzvu na štipendiá Mexickej vlády. Ponuka štipendií zahŕňa študijné a výskumné pobyty, špecializačné pobyty, ale aj možnosť na absolvovanie celého…  

Doktorandky aj po priznaní nároku na materské môžu pôsobiť na katedre

25.07.2013

Doktorandky dennej formy doktorandského štúdia v prípade, ak im vznikol nárok na materské, môžu si naďalej plniť povinnosti na katedre a o dávku materské neprídu.  

Čierna farba – „kráľovná“ tohtoročných promócií na UK

24.07.2013

Farbou tohtoročných promócií sa stala čierna. Takmer 40 % absolventiek Univerzity Komenského v Bratislave (UK) si počas tohtoročných promócií zvolilo spoločenské šaty čiernej farby. Vyplynulo to z prieskumu UK, ktorý bol zrealizovaný na vzorke 382…  

Univerzita Komenského vyvinula unikátny systém na odhalenie poruchy reči u detí

22.07.2013

Univerzita Komenského v Bratislave (UK) vyvinula unikátny systém TEKOS (Test komunikačného správania) na odhalenie poruchy reči u detí. Systém vyvinutý tímom Mgr. Svetlany Kapalkovej, PhD., z Katedry logopédie Pedagogickej fakulty UK slúži na…