Spomínali na osobnosť profesora geografie

09.06.2019

Katedru geografie a regionálneho rozvoja FPV Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre poctila svojou návštevou pani Danuša Luknišová, dcéra významného prof. RNDr. Michala Lukniša, DrSc., zakladateľa modernej slovenskej geografie.

K jeho odkazu sa hlásia generácie geografov, najmä jeho žiakov či pokračovateľov jeho myšlienok, ako aj vedeckých prác a výskumných tém, ktoré rozvinul na medzinárodnú úroveň. Monografie „Jakubiany“, „Geografia krajiny Jura pri Bratislave“, „Reliéf Vysokých Tatier a ich predpolia“ či štúdia „Regionálne členenie SSR z hľadiska jej racionálneho rozvoja“ sú dodnes inšpiráciou a vzorom regionálnogeografických prác pre mnohých geografov.
Pri návšteve katedry, kde ju vrelo prijal jej vedúci, prof. Boltižiar, v priateľskej atmosfére spoločne spomínali na osobnosť profesora. Pani Luknišová, ktorá okrem iného tiež študovala na Univerzite Komenského v Bratislave geografiu a neskôr sa preorientovala na štúdium operného spevu, priniesla taktiež viacero vzácnych, doposiaľ nepublikovaných fotografií, ktoré akiste nájdu svoje miesto v pripravovanej monografii Slovenskej geografickej spoločnosti pri SAV, ktorá bude obsahovať spomienky jeho žiakov, kolegov a nasledovníkov s názvom "Taký bol profesor Lukniš".
Popoludní zrealizovali návštevu ulice na Čermáni v Nitre, ktorá nesie profesorovo meno. Deň zavŕšili návštevou jeho rodnej obec Zlatno pri Zlatých Moravciach, kde sa zastavili pri jeho

Text a foto: prof. PhDr. RNDr. Martin Boltižiar, PhD., FPV – Katedra geografie a regionálneho rozvoja

Zdroj: https://www.ukf.sk/verejnost/aktuality/udalosti/3077-spominali-na-osobnost-profesora-geografie