Latest articles

Dekani lekárskych fakúlt nie sú spokojní so znením zmluvy

17.09.2012

Podľa dekanov slovenských lekárskych fakúlt sa v návrhu zmluvy o praktickej výučbe a zriadení špecializovaného výučbového zariadenia verejnej vysokej školy v univerzitných nemocniciach nachádza niekoľko sporných častí, ktoré bránia podpisu zmluvy.  

VraK(ing) – darček od študentov

14.09.2012

Študenti Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre venovali jubilujúcej alma mater originálny darček – projekt VraK(ing). Slávnostne ho otvoril 11. septembra rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., a primátor mesta Nitry Jozef Dvonč.  

VraK(ing) a súťaž Land art

07.09.2012

V súvislosti s oslavami 60. výročia Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre vznikol projekt s názvom VraK(ing). Ide o exteriérovú inštaláciu starého vraku traktora Zetor 25 aj s vlečkou, ktorý bude plniť funkciu kvetinovej výzdoby v…  

Akreditovaný vzdelávací program „Sprievodca v cestovnom ruchu“

07.09.2012

Ekonomická univerzita v Bratislave organizuje pre verejnosť akreditovaný vzdelávací program „Sprievodca v cestovnom ruchu“.  

Zarobí vysokoškolák viac ako absolvent strednej školy? [Nový Čas]

07.09.2012

Výstava otografií: Beduíni v Sýrskej púšti 21. 9. - 30. 9. 2012  

Letná škola žurnalistiky privíta zahraničných Slovákov

07.09.2012

Spolu 21 Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorí pôsobia ako redaktori v krajanských periodikách, absolvuje od pondelka 3. septembra 2012 Letnú školu žurnalistiky. Organizátorom tohto pilotného projektu je Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity…  

Dotazník na stránke PortálVŠ

06.09.2012

V rámci projektu Portál vysokých škôl chceme spoznať Vaše skúsenosti pri práci s portálom, Vaše názory, pripomienky a návrhy na jeho skvalitnenie. Z tohto dôvodu Vám predkladáme dotazník, ktorého cieľom je zlepšenie prístupu k informáciám o vysokých…  

Skončil sa 48. ročník letnej školy slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca

03.09.2012

Slávnosťou v Aule Univerzity Komenského v Bratislave bol dnes ukončený 48. ročník letnej školy slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca (SAS).  

Centrum pomoci človeku Seliciach

14.08.2012

Centrum pomoci človeku v Seliciach Sociálna pracovníčka Trnavskej arcidiecéznej charity, ktorá má na starosti prevádzkovanie Centra pomoci človeku v Seliciach pri Šali (ide o zariadenie, ktoré pomáha sociálne slabším rodinám z väčšej časti…  

Poskytovanie zľavneného cestovného pre študentov vysokých škôl v akademickom roku 2012/2013

13.08.2012

V školskom roku 2012/2013 poskytuje Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. (ZSSK) pre študentov vysokých škôl zľavnené cestovné podľa Prepravného poriadku Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. (PP ZSSK) platného od 01.11.2011.