Aktuality

Najnovšie články

Vianočný dar SPU

19.12.2011

S blížiacim sa koncom roka sa postupne koná stále viac dobročinných akcií, podujatí a koncertov, kedy nikto z nás nechce zabudnúť aj na tých, ktorí potrebujú našu pomoc. Aj aula SPU sa 11. decembra zaplnila pozvanými hosťami, ktorí chceli aspoň…  

Výstava svetoznámeho slovenského fotografa Karola Kállaya

19.12.2011

V Galérii na schodoch pri Katedre kulturológie na Filozofickej fakulte UKF v Nitre (Hodžova ulica č. 1) je od 6. decembra do konca januára 2012 sprístupnená výstava svetoznámeho slovenského fotografa Karola Kállaya. Ide o poslednú výstavu tohto roku…  

Máte dôležitú informáciu týkajúcu sa väčšiny vysokých škôl na Slovensku?

17.12.2011

Je Vaša informácia zaujímavá pre väčšinu vysokých škôl na Slovensku?  

Informačný deň združenia EUNIS-SK

11.12.2011

Informačný deň združenia EUNIS-SK sa bude konať 20. 12. 2011  

Akademický ples nitrianskych univerzít

05.12.2011

Prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, a Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., rektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, si Vás dovoľujú pozvať na 5. Akademický ples nitrianskych univerzít,…  

Informačný deň k socioekonomických a humanitným vedám a akciám programu Marie Curie

05.12.2011

INOVÁCIE V SPOLOČENSKÝCH VEDÁCH  

Foto Expo 2011

25.11.2011

Srdečne pozývame na výstavu fotografií študentov Fakulty architektúry STU v Bratislave.  

Navrhnite inovácie pre logistický biznis pre DHL a vyhrajte

25.11.2011

Mladí vedci, vynálezcovia a kreatívni študenti majú šancu zapojiť sa do súťaže DHL Innovation Award a ponúknuť svoje nekonvečné nápady, nové riešenia, „zelené“ projekty a inovácie pre logistický biznis. Najlepší z nich získa nielen zaujímavú…  

Fotografická výstava „Jedno miesto – veľa svetov“

25.11.2011

V Slovenskom národnom múzeu v Martine sa v dňoch 8. novembra - 31. decembra 2011 koná výstava pracovníkov Katedry humánnej geografie a demogeografie PriF UK, ktorá prostredníctvom fotografií a citátov zozbieraných v rokoch 2008 - 2011 zachytáva…  

Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2011

04.11.2011

V dňoch 7. až 11. novembra 2011 sa bude konať Týždeň vedy a techniky na Slovensku. Organizuje ho Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR, Národným centrom pre…