Aktuality

Najnovšie články

Začal sa 49. ročník Studia Academica Slovaca

09.08.2013

V Aule Univerzity Komenského v Bratislave bol dnes slávnostne otvorený 49. ročník letnej školy slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca (SAS). Tento rok letná škola privítala 160 priaznivcov slovenčiny z 35 krajín sveta, medzi ktorými…  

Bezplatné využívanie systému Matlab pre pracovníkov vedy a výskumu

07.08.2013

CVTI SR v rámci národných projektov Infraštruktúra pre výskum a vývoj - Dátové centrum pre výskum a vývoj (DC VaV - dc.cvtisr.sk) a Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku (NITT SK - nitt.cvtisr.sk) pripravila pre…  

Vedecký tím STU skúma vznik a liečbu neurodegeneračných ochorení

05.08.2013

Pomocou nukleárnej magnetickej rezonancie skúma tím Slovenskej technickej univerzity v Bratislave príčiny vzniku a možnú liečbu neurodegeneračných ochorení, ako je napr. Alzheimerova choroba, vaskulárna demencia a ďalšie. Tím má na už konte objav…  

Rektora Ladislava Mirossaya teší schválenie projektu "MediPark, Košice"

05.08.2013

Cieľom projektu „MediPark, Košice“ je vybudovanie biomedicínskeho univerzitného vedeckého parku ako špičkového národného a medzinárodného centra pre aplikovaný výskum a transfer jeho výsledkov do praxe v oblasti biomedicíny.  

Zoológovia UPJŠ v Košiciach objavili nové druhy jaskynných živočíchov

05.08.2013

Pracovníkom Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa podaril unikátny nález. V spolupráci so Správou slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši objavili v jaskyniach na Slovensku pre vedu tri nové druhy jaskynných…  

Študujte diplomaciu a medzinárodné právo

05.08.2013

Ústav medzinárodných vzťahov a právnej komparatistiky pôsobiaci na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave otvára opäť v októbri 2013 povysokoškolské dvojročné štúdium podľa zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene…  

Slováci žijúci v zahraničí sa budú zdokonaľovať v slovenčine aj angličtine

01.08.2013

Deti Slovákov žijúcich v zahraničí sa môžu tešiť na prázdninový týždeň v znamení komunikácie v angličtine a spoznávania Slovenska. Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (CĎV UK) pripravilo pod záštitou Ministerstva školstva…  

Univerzita Komenského bude opäť vzdelávať bratislavských seniorov

31.07.2013

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (CĎV UK) a Mesto Bratislava nadviazali na predchádzajúce ročníky letnej univerzity a aj v tomto roku pripravili pre bratislavských seniorov zaujímavý program.  

Skončil sa 23. ročník Letnej školy slovenského jazyka a kultúry

30.07.2013

O tom, že aj učenie môže byť zábavné, sa presvedčili zúčastnení na slávnostnom ukončení Letnej univerzity slovenského jazyka a kultúry. Takmer 80 študentov z celého sveta predviedlo získané vedomosti v záverečnom programe, ktorý sa uskutočnil vo…  

Letná univerzita seniorov

29.07.2013

Akadémia ozbrojených síl (AOS) v spolupráci s mestom Liptovský Mikuláš zorganizovala 1. ročník Letnej univerzity seniorov (LUS) zameranej na spoznávanie Liptova.