Aktuality

Najnovšie články

Univerzita Komenského sa v lete venuje aj deťom

14.07.2013

Univerzita Komenského v Bratislave (UK) nezabúda v lete ani na tých najmenších. Pre deti pripravila rozmanité vzdelávacie aktivity, ktorými im spestruje letné prázdniny.  

Frankofónna európska letná univerzita na FF TU v Trnave

11.07.2013

Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied v Bratislave spoločne so Slovenským filozofickým združením pri SAV, Katedrou filozofie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave organizujú v dňoch 8. júla 2013 až 16. júla 2013 na FF TU v Trnave  

Univerzita Komenského sa v lete venuje aj deťom

11.07.2013

Univerzita Komenského v Bratislave (UK) nezabúda v lete ani na tých najmenších. Pre deti pripravila rozmanité vzdelávacie aktivity, ktorými im spestruje letné prázdniny.  

Práce študentov Ústavu dizajnu FA STU si možno pozrieť na letisku

08.07.2013

Počas celého leta si možno v odletovej hale bratislavského letiska pozrieť práce študentov a čerstvých absolventov Ústavu dizajnu Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.  

Aké je uplatnenie absolventov v praxi?

30.06.2013

Nakoľko efektívne a účinne sú vynakladané prostriedky štátneho rozpočtu na zabezpečenie dennej formy vysokoškolského vzdelávania na vybraných verejných vysokých školách,  

Botanická záhrada SPU sa rozrástla o párik pávov

30.06.2013

V Botanickej záhrade SPU pribudol kohút a sliepka páva korunkatého z vlastnej produkcie na Katedre hydinárstva a malých hospodárskych zvierat FAPZ.  

Letná škola EURUS AGRI 2013 v plnom prúde

30.06.2013

lovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre v spolupráci s členmi Vyšehradskej asociácie univerzít zorganizovala v rámci Strategického projektu IVF č. 31110007 “Sustainability in Agrisector of V4 Countries and Cooperating Regions“ druhý ročník…  

Mladí krajania zažijú na Slovensku tvorivé prázdniny

30.06.2013

Prázdniny v duchu kreativity, filmovej a umeleckej tvorby. Taký bude prvý prázdninový týždeň pre mladých ľudí zo Srbska, Chorvátska, Rumunska a Maďarska, ktorí 1. júla 2013 zavítajú na Slovensko. Potomkovia Slovákov budú počas letných prázdnin…  

Slováci žijúci v zahraničí sa zdokonalia v choreografii ľudového tanca

28.06.2013

Ľudové tance, spoznávanie krás rodnej krajiny a ľubozvučná slovenčina. Čo viac si môžu potomkovia Slovákov žijúcich v zahraničí priať? Takmer štyridsať krajanov tradične zavíta na Slovensko s cieľom zdokonaliť sa v choreografii ľudového tanca,…  

Vyhrajte nový tablet v súťaži o prírode!

25.06.2013

Do súťaže o atraktívnu cenu sa môžu vysokoškoláci stále zapojiť. Stačí si vybrať ľubovoľný okruh témy (napr. prírodné bohatstvo Slovenska, rastlinstvo, živočíchy, prečo vznikajú povodne, zdroje energie a pod.) a vytvoriť multimediálnu prezentáciu…