Aktuality

Najnovšie články

Poskytovanie zľavneného cestovného pre študentov vysokých škôl v akademickom roku 2012/2013

13.08.2012

V školskom roku 2012/2013 poskytuje Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. (ZSSK) pre študentov vysokých škôl zľavnené cestovné podľa Prepravného poriadku Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. (PP ZSSK) platného od 01.11.2011.  

Ponuka absolventskej praxe.

13.08.2012

Centrum informačno-komuničných technológií UCM ponúka možnosť vykonania absolventskej praxe  

ŠTUDUJ MECHATRONIKU V TRENČÍNE

07.08.2012

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta špeciálnej techniky Študijný program: Aplikovaná mechatronika v špeciálnej technike ŠTUDUJ MECHATRONIKU V TRENČÍNE  

Letná univerzita slovenského jazyka po 22. raz

07.08.2012

Kultúrne dedičstvo, historické pamiatky, ľudové tance, tradičná slovenská kuchyňa, spoznávanie nových miest, výučba slovenčiny, získavanie priateľov z celého sveta. To všetko a ešte viac pripravili zamestnanci Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity…  

Studia Academica Slovaca privítala študentov z 38 krajín

07.08.2012

V pondelok 6. augusta 2012 v Aule Univerzity Komenského v Bratislave slávnostne otvorili 48. ročník letnej školy slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca (SAS).  

Nadstavbové štúdium medzinárodných vzťahov, diplomacie a cudzích jazykov

07.08.2012

Ústav medzinárodných vzťahov a právnej komparatistiky Právnickej fakulty UK ponúka možnosť nadstavbového štúdia.  

Vysoké školy sa vykašlali na svoje internetové stránky

06.08.2012

Riadiace orgány verejných VŠ zverejňujú na svojich webstránkach len minimum informácií o svojich úlohách, činnosti či členoch.  

Najväčšie vysokoškolské internáty Univerzity Komenského neprázdninujú

06.08.2012

Dva najväčšie vysokoškolské internáty Univerzity Komenského v Bratislave – Vysokoškolský internát Družba a Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra – Mlyny – nemajú voľno ani počas prázdnin. Práve naopak, aj v letných mesiacoch poskytujú ubytovanie a zároveň sa…  

Fakulta masmédií Paneurópskej vysokej školy otvára nový odbor Politická komunikácia

03.08.2012

Fakulta masmédií Paneurópskej vysokej školy reflektuje na požiadavky spoločnosti otvorením nového magisterského študijného odboru – Politická komunikácia.  

4-ročné bakalárske štúdium

02.08.2012

Na základe vyjadrenia Akreditačnej komisie a zaslanie rozhodnutia MŠVVaŠ SR zo dňa 9. 7. 2012 FIIT STU v Bratislave ponúka od akademického roku 2012/13 akreditované študijné programy 4-ročného bakalárskeho štúdia v študijných programoch Informatika…