Aktuality

Najnovšie články

Pred Univerzitou Komenského sa konala spomienka na okupáciu

28.08.2013

Vedenie Univerzity Komenského, Konfederácia politických väzňov Slovenska, predstavitelia NR SR, hlavného mesta i bratislavskej mestskej časti Staré Mesto si pripomenuli 45. výročie okupácie Československa vojskami Varšavskej zmluvy. Dňa 21. augusta…  

Slovenčinu sa u nás učilo 154 cudzincov

28.08.2013

V Aule Univerzity Komenského v Bratislave dnes rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., slávnostne ukončil 49. ročník letnej školy slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca (SAS). Certifikát o absolvovaní školy si prevzalo 154…  

Nový program štipendijných pobytov pre post-doktorandov v EPFL, Lausanne

27.08.2013

Nový medzinárodný post-doktorandský program EFPL Fellows má ambíciu zaujať a pritiahnuť skúsených výskumníkov, ktorí nie sú švajčiarskymi rezidentmi alebo reintegrovať švajčiarskych post-doktorandov po pobyte v zahraničí prostredníctvom poskytnutia…  

Koniec prázdnin s Letnou školou mladých informatikov

27.08.2013

Moderné počítačové technológie hýbu svetom. Nielen preto sa Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského (CĎV UK) rozhodlo pripraviť Letnú školu mladých informatikov. Vzdelávací program určený pre potomkov Slovákov žijúcich v zahraničí…  

Pozývame na SPU FEST

26.08.2013

Myšlienka vytvoriť tradíciu koncertov pre študentov pri príležitosti otvorenia akademického roka vznikla minulý rok, keď sa SPU FEST stal súčasťou osláv 60. výročia vzniku Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.  

Výstava „Samuel Mikovíni – významný slovenský inovátor“

19.08.2013

Centrum vedecko-technických informácií SR v spolupráci s Katedrou mapovania a pozemkových úprav Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a ďalšími odbornými partnermi organizuje 18. 7. – 31. 10. 2013 výstavu „Samuel Mikovíni –…  

Národný štipendijný program Slovenskej republiky vyhlásil uzávierku

19.08.2013

Slovenská akademická a informačná agentúra SAIA vyhlásila 31.10.2013 uzávierku pre podávanie žiadostí o štipendiá Národného štipendijného programu pre študentov a doktorandov, ktorí plánujú vycestovať do zahraničia na štúdium v letnom semestri…  

FEI STU navrhuje monitorovací systém pre ostrov Sihoť

19.08.2013

Riečny ostrov Sihoť je hlavným zdrojom pitnej vody pre obyvateľov Bratislavy a prioritou Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS) je ochrana tohto územia. Pri vývoji ochranného a monitorovacieho systému pre ostrov spolupracuje BVS s Fakultou…  

Student Golf Cup 2013

14.08.2013

V Rajeckých Tepliciach sa uskutoční "Student Golf Cup 2013".  

Letné študentské hry

14.08.2013

V Skalke pri Kremnici sa uskutočnia Letné študentské hry.