Z trinásteho ročníka Slovenskej pivnej korunky 2019. Odborným garantom súťaže je aj Fakulta biotechnológie a potravinárstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

19.06.2019

V polovici júna (12. 6.) sme spoznali najlepšie slovenské pivá, víťazov tohtoročnej anonymnej degustačnej súťaže Slovenská pivná korunka. Počas galavečera, na ktorý prijala pozvanie aj rektorka SPU doc. Klaudia Halászová, bolo ocenených jedenásť slovenských pivovarov symbolickými bronzovými, striebornými a zlatými korunkami. Tento rok bolo do súťaže prihlásených rekordných 178 pivných vzoriek z 31 pivovarov. Odborným garantom súťaže je už tradične aj Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre, odborníci fakulty sú každoročne pozývaní ako degustátori a hodnotitelia pivných vzoriek.

Ocenené pivovary

Prvých šesť súťažných kategórií zameraných na filtrované spodne kvasené pivá sú doménou veľkých a malých priemyselných pivovarov. Obidva naše najväčšie pivovary - Heineken Slovensko z Hurbanova a Plzeňský Prazdroj Slovensko z Veľkého Šariša - si odniesli rovnako, po sedem ocenení. Malý samostatný pivovar Steiger z Vyhní získal až štyri ocenenia. Posledné štyri súťažné kategórie sú pre malé remeselné pivovary, ktoré sa špecializujú hlavne na nefiltrované pivá, ako aj vrchne kvasené pivá typu „ale“. Viaceré z nich získavajú ocenenia rok čo rok. Najúspešnejším minipivovarom sa stal Pivovar Baťák z Partizánskeho, ktorý získal tri pivné korunky. Po dve pivné korunky získali Pivovar Šemrák z Košíc a pivovar Wywar z Holíča. Medzi ďalšími ocenenými remeselnými pivovarmi boli Breisburg (Bratislava), Hellstork (Senica), Herrenwald (Malá Ida), Panský pivovar (Bojnice) a Sessler (Trnava).

Rekordný počet súťažiacich pív

To, že na Slovensku máme kvalitné pivo potvrdzujú nielen milovníci piva, ale aj 31 odborníkov, ktorí degustovali a hodnotili prihlásené slovenské pivá.  Ako nás informovali  degustátori a hodnotitelia z FBP, tento ročník Slovenskej pivnej korunky bol rekordný nielen najvyšším počtom súťažiacich pív v celej histórii degustačnej súťaže, ale aj veľmi vysokou kvalitou. Najmä hodnotené pivá od veľkých pivovarov boli veľmi vyrovnané, a o víťazoch rozhodovali iba minimálne rozdiely. Kategórie minipivovarov priniesli zase veľký počet rozmanitých druhov pív a chutí, ale potešili aj dôrazom na kvalitu produkcie.

Osobnosť slovenského pivovarníctva a sladovníctva

Na záver galavečera odovzdala ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná tri ocenenia Osobnosť slovenského pivovarníctva a sladovníctva. Ocenenia udeľuje Slovenské združenie výrobcov piva a sladu ľuďom, ktorí sa svojou dlhoročnou prácou významne pričinili o rozvoj slovenského pivovarníctva a sladovníctva. Tento rok ocenenie získal Ing. Jozef Macháč, výrobný riaditeľ v spoločnosti Lycos – Trnavské sladovne, Jozef Nemec, bývalý marketingový riaditeľ Pivovaru Topvar a Ing. Ján Šimonovič, výrobný riaditeľ pivovaru Steiger.

Zdroj: http://www.uniag.sk/sk/aktualne-informacie/items/z-trin%C3%A1steho-ro%C4%8Dn%C3%ADka-slovenskej-pivnej-korunky-2019-na-s%C3%BA%C5%A5a%C5%BEi-spolupracuje-aj-fakulta-biotechnol%C3%B3gie-a-potravin%C3%A1rstva-spu/