Deadlines for applications

Faculty Place of study

Count: 2 274

University, Faculty, Place of study Study program Form Apply the application for study Performance of the entrance exam Additional application
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Špeciálna pedagogika
2. degree , E, Slovenský, Český
externá 01.02.2022 - 31.03.2022 06.06.2022 - 10.06.2022
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. degree , D, Anglický, Slovenský
denná 01.01.2022 - 31.03.2022 06.06.2022 - 10.06.2022
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. degree , E, Anglický, Slovenský
externá 01.01.2022 - 31.03.2022 06.06.2022 - 10.06.2022
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. degree , E, Anglický, Slovenský
externá 01.02.2022 - 31.03.2022
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2022 - 31.03.2022
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
2. degree , D, Slovenský
denná 01.02.2022 - 31.03.2022
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2022 - 31.03.2022 09.05.2022 - 13.05.2022
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii)
2. degree , D, Slovenský
denná 01.02.2022 - 31.03.2022 09.05.2022 - 13.05.2022
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. degree , D, Nemecký, Slovenský
denná 01.01.2022 - 31.03.2022
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. degree , E, Nemecký, Slovenský
externá 01.01.2022 - 31.03.2022
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. degree , D, Nemecký, Slovenský
denná 01.02.2022 - 31.03.2022
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. degree , E, Nemecký, Slovenský
externá 01.02.2022 - 31.03.2022
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
2. degree , D, Slovenský
denná 01.02.2022 - 31.03.2022
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
2. degree , E, Slovenský
externá 01.02.2022 - 31.03.2022
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo psychológie (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2022 - 31.03.2022 09.05.2022 - 13.05.2022
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo psychológie (v kombinácii)
1. degree , E, Slovenský
externá 01.01.2022 - 31.03.2022 09.05.2022 - 13.05.2022
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2022 - 31.03.2022
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. degree , E, Slovenský
externá 01.01.2022 - 31.03.2022
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. degree , D, Slovenský
denná 01.02.2022 - 31.03.2022
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. degree , E, Slovenský
externá 01.02.2022 - 31.03.2022
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský, Španielsky
denná 01.01.2022 - 31.03.2022 06.06.2022 - 10.06.2022
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. degree , D, Slovenský, Španielsky
denná 01.02.2022 - 31.03.2022
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2022 - 31.03.2022
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
1. degree , E, Slovenský
externá 01.01.2022 - 31.03.2022
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
2. degree , D, Slovenský
denná 01.02.2022 - 31.03.2022
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
2. degree , E, Slovenský
externá 01.02.2022 - 31.03.2022
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Výtvarná edukácia (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2022 - 31.03.2022 09.05.2022 - 13.05.2022
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Výtvarná edukácia (v kombinácii)
2. degree , D, Slovenský
denná 01.02.2022 - 31.03.2022 09.05.2022 - 13.05.2022
Univerzita Komenského v Bratislave, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Katolícka teológia
3. degree , D, Slovenský
denná 01.03.2022 - 31.05.2022 17.06.2022 - 17.06.2022
Univerzita Komenského v Bratislave, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Katolícka teológia
3. degree , E, Slovenský
externá 01.03.2022 - 31.05.2022 17.06.2022 - 17.06.2022
Univerzita Komenského v Bratislave, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Katolícka teológia
spojený 1. a 2. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2022 - 30.04.2022 14.06.2022 - 14.06.2022
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied a informatiky Aplikovaná ekológia a environmentalistika
1. degree , D, Slovenský
denná 01.12.2021 - 31.03.2022 01.05.2022 - 31.05.2022
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied a informatiky Aplikovaná informatika
1. degree , D, Slovenský
denná 01.12.2021 - 31.03.2022 01.05.2022 - 31.05.2022
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied a informatiky Aplikovaná informatika
2. degree , D, Slovenský
denná
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied a informatiky Biológia
1. degree , D, Slovenský
denná 01.12.2021 - 31.03.2022 01.05.2022 - 31.05.2022
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied a informatiky Biológia
2. degree , D, Slovenský
denná
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied a informatiky Environmentalistika v krajinnom plánovaní a v praxi
2. degree , D, Slovenský
denná
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied a informatiky Fyzika
1. degree , D, Slovenský
denná 01.12.2021 - 31.03.2022 01.05.2022 - 31.05.2022
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied a informatiky Fyzika materiálov
2. degree , D, Slovenský
denná
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied a informatiky Geografia v regionálnom rozvoji
1. degree , D, Slovenský
denná 01.12.2021 - 31.03.2022 01.05.2022 - 31.05.2022
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied a informatiky Geografia v regionálnom rozvoji
2. degree , D, Slovenský
denná
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied a informatiky Matematicko-štatistické a informačné metódy v ekonómii a finančníctve
1. degree , D, Slovenský
denná 01.12.2021 - 31.03.2022 01.05.2022 - 31.05.2022
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied a informatiky Matematicko-štatistické a informačné metódy v ekonómii a finančníctve
2. degree , D, Slovenský
denná
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied a informatiky Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
denná 01.12.2021 - 31.03.2022 01.05.2022 - 31.05.2022
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied a informatiky Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
denná 01.12.2021 - 31.03.2022 01.05.2022 - 31.05.2022
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied a informatiky Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
denná 01.12.2021 - 31.03.2022 01.05.2022 - 31.05.2022
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied a informatiky Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
denná 01.12.2021 - 31.03.2022 01.05.2022 - 31.05.2022
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied a informatiky Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
denná 01.12.2021 - 31.03.2022 01.05.2022 - 31.05.2022
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied a informatiky Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
denná 01.12.2021 - 31.03.2022 01.05.2022 - 31.05.2022
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied a informatiky Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
denná 01.12.2021 - 31.03.2022 01.05.2022 - 31.05.2022

Page 17 of 46