Teachers assessment

Searching a teacher

Enter your surname. To refine your search, you can also enter a university or a faculty on which you operate.

 

TOP ratings

Name School Evaluation
1. Mgr. Marek Tobolka PhD. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 5 / 1 evaluation
2. Ing. Peter Adamovský PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 1 evaluation
3. Ing. Silvia Barátová PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 / 1 evaluation
4. RNDr. Zuzana Bujdošová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 evaluation
5. Ing. Marek Živčák PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 / 1 evaluation
6. doc. RNDr. Dana Dojčáková PhD. Prešovská univerzita v Prešove 5 / 1 evaluation
7. doc. Ing. Jozef Čech CSc. Technická univerzita v Košiciach 5 / 1 evaluation
8. MVDr. Martina Karasová Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 evaluation
9. Ing. Elena Kondrlová PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 / 1 evaluation
10. PhD. Janka Hašanová JUDr. Akadémia Policajného zboru 5 / 1 evaluation
11. Ing. LÝDIA STANKOVIČ PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 1 evaluation
12. Ing. Alexander Bilčík PhD. Vysoká škola DTI 5 / 1 evaluation
13. doc. Ing. Andrej Miklošík PhD. Univerzita Komenského v Bratislave 4.99 / 93 ratings
14. PharmDr. Martin Višňanský PhD., MBA Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4.98 / 57 ratings
15. PaedDr. Lenka Rovňanová PhD. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 4.95 / 41 ratings
16. PaedDr. Lucia Šepeľáková PhD. Prešovská univerzita v Prešove 4.93 / 176 ratings
17. doc. Ing. Attila Tóth PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4.9 / 40 ratings
18. doc. Ing. Katarína Teplická PhD. Technická univerzita v Košiciach 4.89 / 220 ratings
19. Ing. Robert Klír PhD. Technická univerzita v Košiciach 4.88 / 33 ratings
20. MVDr. Rudolf Hromada PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4.87 / 386 ratings
Počet záznamov: 274 (10/14)