Teachers assessment

Searching a teacher

Enter your surname. To refine your search, you can also enter a university or a faculty on which you operate.

 

TOP ratings

Name School Evaluation
1. RNDr. Tatiana Hrušková Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 / 4 ratings
2. doc. PaedDr. Lilla Koreňová PhD. Univerzita Komenského v Bratislave 4 / 4 ratings
3. RNDr. Marcel Uhrin PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 4 / 3 ratings
4. doc. MVDr. Daniela Takáčová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 / 3 ratings
5. MVDr. Ján Bílek PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 / 2 ratings
6. prof. Ing. Ľudmila Nagyová PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 / 1 evaluation
7. prof. PhDr. Jana Sokolová CSc. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4 / 1 evaluation
8. JUDr. Lýdia Zemandlová CSc. Akadémia Policajného zboru 4 / 1 evaluation
9. prof. MVDr. Mária Goldová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 / 1 evaluation
10. MVDr. Mária Kuricová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 / 1 evaluation
11. RNDr. Anna Grinčová PhD. Technická univerzita v Košiciach 4 / 1 evaluation
12. Ing. Demo Demovič PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3.9 / 39 ratings
13. RNDr. Ladislav Ševčovič PhD. Technická univerzita v Košiciach 3.5 / 2 ratings
14. RNDr. Vladimír Guldan Žilinská univerzita v Žiline 3.5 / 2 ratings
15. MVDr. Igor Šulla PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3.25 / 8 ratings
16. Mgr. Juraj Petrík PhD. Univerzita Komenského v Bratislave 3.25 / 4 ratings
17. prof. MUDr. Jozef Lohnert CSc. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3.25 / 4 ratings
18. Mgr. Svetlana Kapalková PhD. Univerzita Komenského v Bratislave 3 / 2 ratings
19. RNDr. Zdenka Bedlovičová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 / 2 ratings
20. prof. MVDr. Jaroslav Hajurka PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 / 1 evaluation
Počet záznamov: 274 (12/14)