Teachers assessment

Ján Janech

Ján Janech
Ing., PhD.

A / 1 ratings

Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta riadenia a informatiky
Odborný asistent

Download QR card

Please rate me

You need to be logged to rate this teacher!

Comments from you

Anonymous voting
15.12 2022

Hodnotím p. Janecha ako prednášajúceho predmetov INF1 a INF2. Prednášky mal veľmi zaujímavé a pomerne pochopiteľne vysvetlené, teda ak pochopíte na prednáške, tak na cviku nebudete mať problém a princípy OOP pre vás nebudú žiadnym problémom. V porovnaní s ostatnými predmetmi na programovanie sú tu prednášky fakt top