Teachers assessment

KATARÍNA ČEMICKÁ

KATARÍNA ČEMICKÁ
CSc.

A / 1 ratings

Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta hospodárskej informatiky
Odborný asistent

Download QR card

Please rate me

You need to be logged to rate this teacher!

Comments from you

Kata Čemická
02.11 2014

Milý portál! Vzhľadom na to, že od septembra 2015 už mienim zostať na dôchodku, nebúcha mi až tak nadmerne srdce, či ma študenti hodnotia fajn alebo nie. osobne si myslím, že som dobrý pedagóg. Už učím len na polovičný úväzok, (o 8 dní už budem mať 69 rokov) a doma mám starosti s invalidným priateľom, takže na medzinárodné konferencie už cestovať nemôžem a tým klesá hodnotenie mojej vedecko-výskumnej práce, i keď v minulosti boli roky, kedy som mala aj účasť na dvoch konferenciách v jednom roku a dva príspevky. No, čo už narobím.