Teachers assessment

Tomáš Pavlik

Tomáš Pavlik
Ing., PhD.

A / 1 ratings

Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
Výskumný pracovník - výskumník

Download QR card

Please rate me

You need to be logged to rate this teacher!