Teachers assessment

Ľudmila NovákováMarcinčínová

Ľudmila NovákováMarcinčínová
Ing., PhD.

A / 1 ratings

Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
Výskumný pracovník - výskumník

Download QR card

Please rate me

You need to be logged to rate this teacher!