Teachers assessment

Andrej Krivda

Andrej Krivda
SL.Lic., PhD.

A / 1 ratings

Katolícka univerzita v Ružomberku
Teologická fakulta v Košiciach
Odborný asistent

Download QR card

Please rate me

You need to be logged to rate this teacher!