Teachers assessment

Dana Brázdilová

Dana Brázdilová
PhDr., PhD.

A / 1 ratings

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Odborný asistent

Download QR card

Please rate me

You need to be logged to rate this teacher!