Teachers assessment

Slávka Kopčáková

Slávka Kopčáková
doc., PaedDr., PhD.

A / 1 ratings

Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
Docent

Download QR card

Please rate me

You need to be logged to rate this teacher!

Comments from you

Marija Liščinská
30.10 2014

skvelý prístup vyučujúcej, individuálny, kolektívny, s novinkami zo sveta hudby, s originálnou a kreatívnou výstavbou ako na seminárnych častiach, tak i na prednáškach, ktoré s pani Docentkou mávame. (pričom nejde iba o jeden predmet - disciplínu) Sylaby boli uverejnené - dané včas, teda v prvý vyučovací týždeň v semestri s jasne stanovenou štruktúrou, podmienkami hodnotenia (záverečného i priebežného s vopred určenými malými zápočtami, odovzdaním prác atď.) Veľkým plus je aj podrobné "diktovanie" - spracovanie poznámok priamo na hodinách, taktiež aj prezentácie v programe Power Point. + tipy na koncerty, ktoré sa mali odohrať (či v Prešove alebo v Košiciach)