Latest articles

Seizmológovia apelujú na dofinancovanie systému monitorovania zemetrasení

17.10.2023

Zemetrasenie, ktoré 9. októbra 2023 zasiahlo východné Slovensko, nebolo z hľadiska histórie ojedinelé. Na našom území sa môžu vyskytnúť ďalšie. Seizmológovia z Univerzity Komenského a Slovenskej akadémie vied preto upozorňujú na problém…  

Zimná škola INVEST: Úvod do poľnohospodárstva zohľadňujúceho prírodu

13.10.2023

Na pôde Univerzity aplikovaných vied v Holandsku sa koná Zimná škola INVEST 2023: An Introduction to Nature-Inclusive Agriculture (Úvod do poľnohospodárstva zohľadňujúceho prírodu).  

Bonitácia vo vzorkovnici chovu ošípaných vo VPP potvrdila výborné výsledky

12.10.2023

Šľachtiteľský chov plemena biela ušľachtilá vo Vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku (VPP) SPU na farme v Žiranoch patrí k najlepším chovom v rámci Slovenska a reprodukčná úžitkovosť už dlhoročne vysoko presahuje priemer iných šľachtiteľských…  

Projekt s Islandskou univerzitou pokračuje na pôde Slovenskej technickej univerzite v Bratislave

11.10.2023

Medzinárodný projekt REX-RMA s cieľom zvýšiť kompetencie projektových manažérov a administrátorov, na ktorom STU spolupracuje s Islandskou univerzitou (UI), pokračuje v týchto dňoch na Slovensku. Zástupkyne UI sa oboznamujú s prostredím STU a…  

Absolventka Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave vymenovaná za členku Európskeho dvora audítorov

11.10.2023

Rada ministrov Európskej únie 9.10.2023 schválila nomináciu Kataríny Kaszašovej a vymenovala ju za členku Európskeho dvora audítorov (EDA). Ing. Katarína Kaszasová, CA, FCCA, CIA je absolventkou Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej…  

Vzdelávame aj seniorov. Naučili sme ich pracovať s počítačom a smart technológiami

11.10.2023

Inteligentné riešenia uľahčujú život a sú fenoménom, ktorý môže zlepšovať kvalitu života starnúcej populácie.  

Univerzitný bazén sa po rekonštrukcii opäť otvorí pre verejnosť

10.10.2023

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre ukončila projekt Z-2021/004-163 - Rekonštrukcia bazéna Centra univerzitného športu SPU v Nitre (grantový program) Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry.  

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre sa prezentuje na veľtrhu vzdelávania

10.10.2023

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre sa v dňoch 10. – 12. októbra 2023 spolu s desiatkami ďalších inštitúcií zúčastňuje XXVI. ročníka Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus – Akadémia Bratislava 2023. Veľtrh sa…  

Zvažujete štúdium na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave? Spoznajte nás na veľtrhu Gaudeamus

09.10.2023

Stretnúť sa môžeme v bratislavskej Inchebe od 10. do 12. októbra.  

Agrofilm 2023: Cenu rektorky SPU v Nitre získal maďarský dokument Pôda = Život

06.10.2023

Cenu rektorky Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre medzinárodného filmového festivalu Agrofilm 2023 získali maďarskí tvorcovia. Hlavná festivalová cena putovala do Lotyšska.