Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 11

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Vysoká škola DTI Didaktika technických profesijných predmetov
3. stupeň , D, Slovenský
denná
Vysoká škola DTI Didaktika technických profesijných predmetov
3. stupeň , E, Slovenský
externá
Vysoká škola DTI Manažment
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2020 do 30.09.2020
Vysoká škola DTI Manažment
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.03.2020 do 30.09.2020
Vysoká škola DTI Manažment
2. stupeň , D, Slovenský
denná
Vysoká škola DTI Manažment
2. stupeň , E, Slovenský
externá
Vysoká škola DTI Učiteľstvo ekonomických predmetov
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2022 do 30.09.2022
Vysoká škola DTI Učiteľstvo ekonomických predmetov
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.03.2022 do 30.09.2022
Vysoká škola DTI Učiteľstvo praktickej prípravy
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.09.2020
Vysoká škola DTI Učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2020 do 30.09.2020
Vysoká škola DTI Učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch
1. stupeň , E, Slovenský
externá 02.01.2020 - 30.06.2020 do 30.09.2020