Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 6

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Akadémia Policajného zboru Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 15.01.2020 02.03.2020
Akadémia Policajného zboru Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 06.07.2020
Akadémia Policajného zboru Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2020 08.06.2020
Akadémia Policajného zboru Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.03.2020 08.06.2020
Akadémia Policajného zboru Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 06.07.2020
Akadémia Policajného zboru Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 06.07.2020