Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 6

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Akadémia Policajného zboru Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.11.2023
Akadémia Policajného zboru Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 07.07.2023
Akadémia Policajného zboru Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 01.12.2023
Akadémia Policajného zboru Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.03.2023
Akadémia Policajného zboru Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 10.07.2023
Akadémia Policajného zboru Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 07.07.2023