Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 5

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Akadémia Policajného zboru Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 29.05.2020 01.06.2020 - 13.07.2020
Akadémia Policajného zboru Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2021 08.06.2021 - 08.06.2021
Akadémia Policajného zboru Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.03.2020 08.06.2021 - 08.06.2021
Akadémia Policajného zboru Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 09.07.2021
Akadémia Policajného zboru Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 09.07.2021