Deadlines for applications

Faculty Place of study

Count: 5

University, Faculty, Place of study Study program Form Apply the application for study Performance of the entrance exam Additional application
Akadémia Policajného zboru Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku
3. degree , D, Slovenský
denná do 29.05.2020 01.06.2020 - 13.07.2020
Akadémia Policajného zboru Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe
1. degree , D, Slovenský
denná do 31.03.2021 08.06.2021 - 08.06.2021
Akadémia Policajného zboru Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe
1. degree , E, Slovenský
externá do 31.03.2020 08.06.2021 - 08.06.2021
Akadémia Policajného zboru Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe
2. degree , D, Slovenský
denná do 09.07.2021
Akadémia Policajného zboru Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe
2. degree , E, Slovenský
externá do 09.07.2021