Poplatky a školné

Filter
Vysoká škola
Fakulta
Miesto štúdia
Študijný program Poplatok za štandardnú dĺžku štúdia Poplatok za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia / súbežné štúdium Poplatok za papierovú prihlášku Poplatok za elektronickú prihlášku
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
pracovné právo
3. stupeň, E, Slovenský
1599 € 1599 € 70 € 70 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
právo Európskej únie
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1599 € 70 € 70 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
právo Európskej únie
3. stupeň, E, Anglický, Slovenský
1599 € 1599 € 70 € 70 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
rímske právo
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1599 € 70 € 70 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
rímske právo
3. stupeň, E, Slovenský
1599 € 1599 € 70 € 70 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
správne právo
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1599 € 70 € 70 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
správne právo
3. stupeň, E, Slovenský
1599 € 1599 € 70 € 70 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
teória a dejiny štátu a práva
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1599 € 70 € 70 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
teória a dejiny štátu a práva
3. stupeň, E, Slovenský
1599 € 1599 € 70 € 70 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
trestné právo
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1599 € 70 € 70 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
trestné právo
3. stupeň, E, Slovenský
1599 € 1599 € 70 € 70 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
ústavné právo
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1599 € 70 € 70 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
ústavné právo
3. stupeň, E, Slovenský
1599 € 1599 € 70 € 70 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
anglický jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
archeológia
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
bulharský jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. stupeň, D, Bulharský, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
dejiny umenia
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
dejiny umenia - história
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
estetika
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
etnológia
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
etnológia - filozofia
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
etnológia - história
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
etnológia - muzeológia
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
etnológia - muzikológia
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
etnológia - religionistika
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
filozofia
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
filozofia - história
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
filozofia - religionistika
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
filozofia - sociológia
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. stupeň, D, Francúzsky, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
grécky jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
história
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
história - religionistika
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
chorvátsky jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. stupeň, D, Chorvátsky, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
informačné štúdiá
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
informačné štúdiá - muzeológia
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
klasické jazyky
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
latinský jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax
1. stupeň, D, Maďarský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
maďarský jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. stupeň, D, Maďarský, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
marketingová komunikácia
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
muzikológia
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
nemecký jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. stupeň, D, Nemecký, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
pedagogika
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
politológia
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
psychológia
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
religionistika
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
ruské a východoeurópske štúdiá
1. stupeň, D, Ruský, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
ruský jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. stupeň, D, Ruský, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
slovanské štúdiá
1. stupeň, D, Bulharský, Chorvátsky, Poľský, Slovenský, Slovinský, Srbský
0 € 1200 € 30 € 20 €

Sumy uvedené šedou farbou nie sú aktualizované pre nasledujúci akademický rok (2023/2024).
* Pri dennej forme je štúdium na verejných a štátnych vysokých školách bezplatné. Poplatok za štúdium je vyberaný pri prekročení štandardnej dĺžky štúdia študijného programu alebo pri súbežnom štúdiu.

Stránka 2 z 88: