anglický jazyk a kultúra (v kombinácii)

Detail študijného programu

Kód: 22932
UIPŠ kód: 7332R01
Vysoká škola: Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta: Filozofická fakulta
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Forma štúdia: denná
Stupeň štúdia: 1.
Titul: bakalár, Bc.
Dĺžka štúdia: 3
Študijný odbor: filológia
Jazyky poskytovania: anglický jazyk, slovenský jazyk
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Prvá akreditácia: 22.10.2009
Akreditácia do:
Pozastavenie od:
Text rozhodnutia: PaT-priznanie bez ČO po vyhodnotení správy
Dátum posledného vydaného rozhodnutia: 25.10.2019
Číslo rozhodnutia: 2019/15718:24-A1110

Ponuka štúdia študijného programu

Informácie o uplatnení absolventov

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR

Dátum rozhodnutia: 30.10.2015
Číslo rozhodnutia: 2015-18761/46621:9-15A0
Text rozhodnutia: Priznanie PaT_s ČO - vek garanta
Dátum právoplatnosti: 18.11.2015
Dátum časového obmedzenia do: 31.08.2019
Správa: 28.02.2019
Sprievodný text:
Dátum rozhodnutia: 25.10.2019
Číslo rozhodnutia: 2019/15718:24-A1110
Text rozhodnutia: PaT-priznanie bez ČO po vyhodnotení správy
Dátum právoplatnosti: 05.11.2019
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:

Späť