The University of Žilina

Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications

Logo univerzity

Study programmes

Faculty profile

Sorry, university did not provide the necessary information to date.

Admission procedure

Road Transport Ing., full-time

Deadline for applications: 31.03.2022
Deadline of examination: 16.06.2022 – 17.06.2022

Road Transport Bc., full-time

Deadline for applications: 31.03.2022
Deadline of examination: 10.06.2022 – 15.06.2022

Post Engineering Ing., full-time

Deadline for applications: 31.03.2022
Deadline of examination: 16.06.2022 – 17.06.2022

Air Transport Bc., full-time

Deadline for applications: 31.03.2022
Deadline of examination: 10.06.2022 – 15.06.2022

Air Transport Ing., full-time

Deadline for applications: 31.03.2022
Deadline of examination: 16.06.2022 – 17.06.2022

Forwarding and Logistics Bc., full-time

Deadline for applications: 31.03.2022
Deadline of examination: 10.06.2022 – 15.06.2022

Forwarding and Logistics Ing., full-time

Deadline for applications: 31.03.2022
Deadline of examination: 16.06.2022 – 17.06.2022

Electronic Business and Management Ing., full-time

Deadline for applications: 31.03.2022
Deadline of examination: 16.06.2022 – 17.06.2022

Rail Transport Bc., full-time

Deadline for applications: 31.03.2022
Deadline of examination: 10.06.2022 – 15.06.2022

Rail Transport Ing., full-time

Deadline for applications: 31.03.2022
Deadline of examination: 16.06.2022 – 17.06.2022

Accommodation and boarding

Accomodation

Univerzita poskytuje študentom v Žiline ubytovanie v dvoch ubytovacích zariadeniach podľa ubytovacej kapacity s uvážením vzdialenosti trvalého bydliska od sídla univerzity.

Ubytovacie zariadenie Žilinskej univerzity Hliny V. (http://hliny.internaty.sk)

Ubytovacie zariadenie Žilinskej univerzity Vlčince Veľký diel

Poplatok za ubytovanie: 41,- - 51,- EUR/mesačne

Boarding

Univerzita poskytuje študentom v Žiline stravovanie v Stravovacom zariadení Žilinskej univerzity v Žiline.

Poplatok za stravu: od 1,90 EUR/jedlo

University detail

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

 

Responsibility for content: prof. Ing. Miloš Poliak, PhD. (milos.poliak@fpedas.uniza.sk)
Last update: 15.07.2020 10:07

Draw attention to not topical data