The University of Žilina

Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications

Logo univerzity

Study programmes

Faculty profile

Sorry, university did not provide the necessary information to date.

Admission procedure

Railway Transport Ing., full-time

Deadline for applications: 30.04.2024
Deadline of examination: 13.06.2024 – 14.06.2024

Transport Services in Passenger Transport Bc., full-time

Deadline for applications: 30.04.2024
Deadline of examination: 10.06.2024 – 11.06.2024

Distribution Technologies and Services Bc., full-time

Deadline for applications: 30.04.2024
Deadline of examination: 10.06.2024 – 11.06.2024

Economics and Management of Enterprise Ing., full-time

Deadline for applications: 30.04.2024
Deadline of examination: 13.06.2024 – 14.06.2024

Road Transport Bc., full-time

Deadline for applications: 30.04.2024
Deadline of examination: 10.06.2024 – 11.06.2024

Financial Management Bc., full-time

Deadline for applications: 30.04.2024
Deadline of examination: 10.06.2024 – 11.06.2024

Road Transport Ing., full-time

Deadline for applications: 30.04.2024
Deadline of examination: 13.06.2024 – 14.06.2024

Air Transport Bc., full-time

Deadline for applications: 30.04.2024
Deadline of examination: 10.06.2024 – 11.06.2024

Railway Transport Bc., full-time

Deadline for applications: 30.04.2024
Deadline of examination: 10.06.2024 – 11.06.2024

Post Engineering Ing., full-time

Deadline for applications: 30.04.2024
Deadline of examination: 13.06.2024 – 14.06.2024

Accommodation and boarding

Accomodation

Univerzita poskytuje študentom v Žiline ubytovanie v dvoch ubytovacích zariadeniach podľa ubytovacej kapacity s uvážením vzdialenosti trvalého bydliska od sídla univerzity.

Ubytovacie zariadenie Žilinskej univerzity Hliny V. (http://hliny.internaty.sk)

Ubytovacie zariadenie Žilinskej univerzity Vlčince Veľký diel

Poplatok za ubytovanie: 41,- - 51,- EUR/mesačne

Boarding

Univerzita poskytuje študentom v Žiline stravovanie v Stravovacom zariadení Žilinskej univerzity v Žiline.

Poplatok za stravu: od 1,90 EUR/jedlo

The first three years of your studies could be funded by a scholarship of up to €9,000. More information

University detail

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Responsibility for content: prof. Ing. Miloš Poliak, PhD. (milos.poliak@fpedas.uniza.sk)
Last update: 15.07.2020 10:07

Draw attention to not topical data