Prešovská univerzita v Prešove

Fakulta humanitných a prírodných vied

Logo univerzity

Študijné programy

Profil fakulty

Fakulta humanitných a prírodných vied (FHPV) Prešovskej univerzity (PU) ponúka prípravu odborníkov v odboroch, biológia, ekológia, geografia a aplikovaná geoinformatika na všetkých troch stupňoch štúdia.

Tradične ponúka učiteľské štúdium biológie, fyziky, geografie, pedagogiky a techniky (v kombinácii s ostatnými školskými predmetmi). >>> možnosti štúdia <<<


Fakulta humanitných a prírodných vied má vynikajúcu výskumnú infraštruktúru. Študenti majú možnosť pracovať so špičkovými prístrojmi v moderných laboratóriách, ktoré sú súčasťou výskumného centra excelentnosti, kompetenčného centra a vedecko-technického parku Technicom. Ide o špičkové technológie v oblasti molekulárnej genetiky a biomedicíny, extrakcie a analýzy biologicky aktívnych látok, fyzikálnych meraní magnetických, tepelných a elektrických vlastností tuhých látok pri nízkych teplotách, geografických informačných systémov, diaľkového prieskumu Zeme a 3D modelovania krajiny, či princípov trieskového obrábania materiálov.

Prijímacie konanie

Ekológia a environmentalistika Mgr., denné

Uzávierka prihlášok: 30.04.2024
Termín skúšky:

Učiteľstvo geografie (v kombinácii) Mgr., denné

Uzávierka prihlášok: 30.04.2024
Termín skúšky:

Geografia a aplikovaná geoinformatika Mgr., denné

Uzávierka prihlášok: 30.04.2024
Termín skúšky:

Biológia Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 30.04.2024
Termín skúšky:

Učiteľstvo fyziky (v kombinácii) Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 30.04.2024
Termín skúšky:

Geografia a aplikovaná geoinformatika Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 30.04.2024
Termín skúšky:

Biológia Mgr., denné

Uzávierka prihlášok: 30.04.2024
Termín skúšky:

Učiteľstvo fyziky (v kombinácii) Mgr., denné

Uzávierka prihlášok: 30.04.2024
Termín skúšky:

Učiteľstvo techniky v kombinácii Mgr., denné

Uzávierka prihlášok: 30.04.2024
Termín skúšky:

Ekológia a environmentalistika Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 30.04.2024
Termín skúšky:

Ubytovanie a stravovanie

Ubytovanie

Študentský domov a jedáleň Prešovskej univerzity v Prešove.

Stravovanie

Študentský domov a jedáleň Prešovskej univerzity v Prešove.

Ostatné služby

Prešovská univerzita v Prešove.

Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail univerzity

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: Ing. Jana Kleščová (jana.klescova@unipo.sk)
Posledná aktualizácia: 25.05.2023 13:54

Upozorniť na neaktuálne údaje