Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Logo univerzity

Študijné programy

Profil fakulty

Fakulta má od svojho vzniku v stratégii rozvoja primárne zdôraznenú orientáciu na vedu bezprostredne spojenú s tvorbou a využitím poznatkov vo výchovno-vzdelávacom procese a spoločenskej praxi. Je vedeckou inštitúciou, ktorá realizuje výskum v komplexe potravovej osi od pôdy, maštale až na stôl, pri využití poznatkov a efektov klasických a moderných výrobných technológií, pričom organickou súčasťou tohto procesu sú aj agrobiotechnológie. Pri tvorbe a výbere výskumnej problematiky vychádzame z možností uplatnenia budúcich výsledkov pri zvyšovaní úrovne štúdia, rozvoji osobnosti pedagóga i študenta a možnej praktickej realizácii. Je pozitívne, že doterajšie výsledky výskumných prác sú zaujímavé pre širokú národnú a medzinárodnú vedeckú aj odbornú komunitu, užívateľov a potvrdzujú opodstatnenosť existencie a dobré meno fakulty.

Existencia Fakulty biotechnológie a potravinárstva priniesla veľa nového. Je za tým každodenná činnosť kolektívov pracovníkov na všetkých stupňoch ich pôsobenia v symbióze so študentmi. Dosiahnuté výsledky nás súčasne zaväzujú naďalej kvalitne a tvorivo pracovať, nestratiť dobré meno, udržať a zveľaďovať kvalitné vzdelávanie, vedu, výskum a vzťahy s potravinárskou a poľnohospodárskou praxou. Ďalší rozvoj a spoločenské uplatnenie našej fakulty v domácom aj zahraničnom priestore znamená hľadanie ciest pre spoluprácu, dvojstranné i mnohostranné vzájomne výhodné činnosti, s cielenou orientáciou na realizáciu a podporu domácich potravinových komodít a inovovaných technologických produktov, ako výsledku sofistikovanej vedy v poznaní a praxi.

   Fakulta biotechnológie a potravinárstva vzdeláva odborníkov v oblasti hodnotenia a spracovania rastlinných a živočíšnych surovín, technológie prípravy potravín, biotechnológií – a to nielen v oblasti molekulárnej biológie, v rastlinných a živočíšnych biotechnológiách, ale aj v oblasti využitia týchto metód a postupov pri príprave potravín, v aplikovanej biológii a odborníkov schopných posudzovať a kontrolovať kvalitu a bezpečnosť potravín.

   Výsledkom kvalitnej pedagogickej práce jednotlivých katedier, ktoré boli schopné pripraviť a zabezpečiť výučbu potrebných, moderných a atraktívnych predmetov, bola úspešná akreditácia študijných programov v rámci jednotlivých študijných odborov na všetkých stupňoch štúdia.

Prijímacie konanie

Molekulárna biológia (2014) PhD., externé

Uzávierka prihlášok: 20.06.2020
Termín skúšky: 08.06.2022 – 08.06.2022

Technológia potravín (2014) PhD., externé

Uzávierka prihlášok: 31.05.2022
Termín skúšky:

Agrobiotechnológie PhD., externé

Uzávierka prihlášok: 31.05.2022
Termín skúšky:

Technológia potravín PhD., denné

Uzávierka prihlášok: 31.05.2022
Termín skúšky:

Agrobiotechnológie PhD., denné

Uzávierka prihlášok: 31.05.2022
Termín skúšky:

Molekulárna biológia PhD., denné

Uzávierka prihlášok: 31.05.2022
Termín skúšky:

Aplikovaná biológia Ing., denné

Uzávierka prihlášok: 08.07.2022
Termín skúšky:

Aplikovaná biológia /2014/ Ing., externé

Uzávierka prihlášok: 08.07.2022
Termín skúšky:

Bezpečnosť a kontrola potravín Ing., denné

Uzávierka prihlášok: 08.07.2022
Termín skúšky:

Technológia potravín Ing., denné

Uzávierka prihlášok: 08.07.2022
Termín skúšky:

Ubytovanie a stravovanie

Ubytovanie

Slovenská poľnohospodárska univerzita ponúka ubytovanie v študentských domovoch  s celkovou kapacitou vyše ako 2600 lôžok. Študenti majú k dispozícii televízne a počítačové miestnosti, študovne, kuchynky, práčovne. Na športové aktivity im slúžia ihriská v areáli študentských domovov, posilňovne a stolnotenisové miestnosti.

ŠD Mladosť, Štúrova ulica 3

Študentský domov leží v blízkosti centra mesta, neďaleko areálu univerzity. Blok A má ubytovaciu kapacitu 158 lôžok s bunkovým systémom 2+1+1 so spoločným sociálnym zariadením. Na prízemí sa nachádza zdravotné stredisko. Blok B je vstupná časť, kde sa nachádza vrátnica, spoločenská miestnosť, jedáleň a bufet. V spoločenskej miestnosti s kapacitou 150 miest sa usporadúvajú kultúrne a spoločenské akcie, výstavy, študentské plesy, diskotéky. Blok C má ubytovaciu kapacitu 1008 lôžok s bunkovým systémom 3+2 so spoločným sociálnym zariadením.

ŠD Antona Bernoláka,  Trieda A. Hlinku 38

Študentský domov je situovaný v areáli univerzity, v blízkosti výstaviska Agrokomplex. Ubytovaní študenti majú na každom poschodí k dispozícii študovňu a kuchynku, niekoľko televíznych miestností, práčovne a sušiarne. Na športové aktivity im slúžia posilňovne, stolnotenisová miestnosť, volejbalové a tenisové ihrisko. Okrem toho sa tu nachádza nová počítačová miestnosť. Ubytovacie priestory sú rozdelené do troch blokov. Blok A je novopostavená časť s kapacitou 304 študentských lôžok. Izby sú riešené bunkovým systémom 2+2 so spoločným sociálnym zariadením a chladničkou.

Blok B a C (časť Nová doba) s kapacitou 738 lôžok ponúka ubytovanie v 2- a 3-lôžkových izbách, pričom sociálne zariadenia sú spoločné pre jedno poschodie. Dvojposteľové izby majú balkóny.

ŠD Poľnohospodár, Vihorlatská 10

Študentský domov je situovaný na sídlisku Chrenová 15 minút od areálu univerzity. Ubytovaní študenti majú k dispozícii televíznu miestnosť a na každom poschodí kuchynku. Ubytovanie je riešené bunkovým systémom 2+2 a 2+1.

ŠD Akademická 1755

Študentský domov sa nachádza v areáli školy. Ubytovanie sa poskytuje v 2-posteľových študentských izbách bunkového systému.

Stravovanie

Študenti a doktorandi SPU sa môžu stravovať v jedálňach, ktoré sú súčasťou študentských domovov Mladosť a Antona Bernoláka. Do stravovacieho systému sa prihlasujú prostredníctvom identifikačných čipových kariet, ktoré im vyhotoví oddelenie vydávania ID kariet (pavilón Z). Obedy si môžu objednávať vopred z piatich druhov jedál, alebo vybrať z aktuálnej ponuky mäsitých, bezmäsitých a vegetariánskych jedál  priamo pri výdaji stravy. Večere sa podávajú bez predchádzajúcej objednávky. V jednotlivých študentských domovoch sú bufety s občerstvením.

Bližšie informácie na http://www.spu.sk/sk/studentske-domovy-a-jedalne/

 

Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail univerzity

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: Ing. Katarína Gurčíková (katarina.gurcikova@uniag.sk)
Posledná aktualizácia: 17.09.2020 12:55

Upozorniť na neaktuálne údaje