Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Logo univerzity

Študijné programy

Profil fakulty

Fakulta má od svojho vzniku v stratégii rozvoja primárne zdôraznenú orientáciu na vedu bezprostredne spojenú s tvorbou a využitím poznatkov vo výchovno-vzdelávacom procese a spoločenskej praxi. Je vedeckou inštitúciou, ktorá realizuje výskum v komplexe potravovej osi od pôdy, maštale až na stôl, pri využití poznatkov a efektov klasických a moderných výrobných technológií, pričom organickou súčasťou tohto procesu sú aj agrobiotechnológie. Pri tvorbe a výbere výskumnej problematiky vychádzame z možností uplatnenia budúcich výsledkov pri zvyšovaní úrovne štúdia, rozvoji osobnosti pedagóga i študenta a možnej praktickej realizácii. Je pozitívne, že doterajšie výsledky výskumných prác sú zaujímavé pre širokú národnú a medzinárodnú vedeckú aj odbornú komunitu, užívateľov a potvrdzujú opodstatnenosť existencie a dobré meno fakulty.

Existencia Fakulty biotechnológie a potravinárstva priniesla veľa nového. Je za tým každodenná činnosť kolektívov pracovníkov na všetkých stupňoch ich pôsobenia v symbióze so študentmi. Dosiahnuté výsledky nás súčasne zaväzujú naďalej kvalitne a tvorivo pracovať, nestratiť dobré meno, udržať a zveľaďovať kvalitné vzdelávanie, vedu, výskum a vzťahy s potravinárskou a poľnohospodárskou praxou. Ďalší rozvoj a spoločenské uplatnenie našej fakulty v domácom aj zahraničnom priestore znamená hľadanie ciest pre spoluprácu, dvojstranné i mnohostranné vzájomne výhodné činnosti, s cielenou orientáciou na realizáciu a podporu domácich potravinových komodít a inovovaných technologických produktov, ako výsledku sofistikovanej vedy v poznaní a praxi.

   Fakulta biotechnológie a potravinárstva vzdeláva odborníkov v oblasti hodnotenia a spracovania rastlinných a živočíšnych surovín, technológie prípravy potravín, biotechnológií – a to nielen v oblasti molekulárnej biológie, v rastlinných a živočíšnych biotechnológiách, ale aj v oblasti využitia týchto metód a postupov pri príprave potravín, v aplikovanej biológii a odborníkov schopných posudzovať a kontrolovať kvalitu a bezpečnosť potravín.

   Výsledkom kvalitnej pedagogickej práce jednotlivých katedier, ktoré boli schopné pripraviť a zabezpečiť výučbu potrebných, moderných a atraktívnych predmetov, bola úspešná akreditácia študijných programov v rámci jednotlivých študijných odborov na všetkých stupňoch štúdia.

Prijímacie konanie

Technológia potravín Ing., denné

Uzávierka prihlášok: 07.07.2024
Termín skúšky:

Bezpečnosť a kontrola potravín Ing., denné

Uzávierka prihlášok: 07.07.2024
Termín skúšky:

Bezpečnosť a kontrola potravín Ing., denné

Uzávierka prihlášok: 07.07.2024
Termín skúšky:

Bezpečnosť a kontrola potravín /2014/ Ing., externé

Uzávierka prihlášok: 07.07.2024
Termín skúšky:

Aplikovaná biológia Ing., denné

Uzávierka prihlášok: 07.07.2024
Termín skúšky:

Agrobiotechnológie Ing., denné

Uzávierka prihlášok: 07.07.2024
Termín skúšky:

Aplikovaná biológia /2014/ Ing., externé

Uzávierka prihlášok: 07.07.2024
Termín skúšky:

Aplikovaná biológia Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 15.07.2024
Termín skúšky:

Bezpečnosť a kontrola potravín /2014/ Bc., externé

Uzávierka prihlášok: 15.07.2024
Termín skúšky:

Bezpečnosť a kontrola potravín Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 15.07.2024
Termín skúšky:

Ubytovanie a stravovanie

Ubytovanie

Slovenská poľnohospodárska univerzita ponúka ubytovanie v študentských domovoch  s celkovou kapacitou vyše ako 2600 lôžok. Študenti majú k dispozícii televízne a počítačové miestnosti, študovne, kuchynky, práčovne. Na športové aktivity im slúžia ihriská v areáli študentských domovov, posilňovne a stolnotenisové miestnosti.

ŠD Mladosť, Štúrova ulica 3

Študentský domov leží v blízkosti centra mesta, neďaleko areálu univerzity. Blok A má ubytovaciu kapacitu 158 lôžok s bunkovým systémom 2+1+1 so spoločným sociálnym zariadením. Na prízemí sa nachádza zdravotné stredisko. Blok B je vstupná časť, kde sa nachádza vrátnica, spoločenská miestnosť, jedáleň a bufet. V spoločenskej miestnosti s kapacitou 150 miest sa usporadúvajú kultúrne a spoločenské akcie, výstavy, študentské plesy, diskotéky. Blok C má ubytovaciu kapacitu 1008 lôžok s bunkovým systémom 3+2 so spoločným sociálnym zariadením.

ŠD Antona Bernoláka,  Trieda A. Hlinku 38

Študentský domov je situovaný v areáli univerzity, v blízkosti výstaviska Agrokomplex. Ubytovaní študenti majú na každom poschodí k dispozícii študovňu a kuchynku, niekoľko televíznych miestností, práčovne a sušiarne. Na športové aktivity im slúžia posilňovne, stolnotenisová miestnosť, volejbalové a tenisové ihrisko. Okrem toho sa tu nachádza nová počítačová miestnosť. Ubytovacie priestory sú rozdelené do troch blokov. Blok A je novopostavená časť s kapacitou 304 študentských lôžok. Izby sú riešené bunkovým systémom 2+2 so spoločným sociálnym zariadením a chladničkou.

Blok B a C (časť Nová doba) s kapacitou 738 lôžok ponúka ubytovanie v 2- a 3-lôžkových izbách, pričom sociálne zariadenia sú spoločné pre jedno poschodie. Dvojposteľové izby majú balkóny.

ŠD Akademická 1755

Študentský domov sa nachádza v areáli školy. Ubytovanie sa poskytuje v 2-posteľových študentských izbách bunkového systému.

Stravovanie

Študenti a doktorandi SPU sa môžu stravovať v jedálňach, ktoré sú súčasťou študentských domovov Mladosť a Antona Bernoláka. Do stravovacieho systému sa prihlasujú prostredníctvom identifikačných čipových kariet, ktoré im vyhotoví oddelenie vydávania ID kariet (pavilón Z). Obedy si môžu objednávať vopred z piatich druhov jedál, alebo vybrať z aktuálnej ponuky mäsitých, bezmäsitých a vegetariánskych jedál  priamo pri výdaji stravy. Večere sa podávajú bez predchádzajúcej objednávky. V jednotlivých študentských domovoch sú bufety s občerstvením.

Bližšie informácie na http://www.spu.sk/sk/studentske-domovy-a-jedalne/

 

Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail univerzity

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: Ing. Katarína Gurčíková (katarina.gurcikova@uniag.sk)
Posledná aktualizácia: 12.10.2023 12:57

Upozorniť na neaktuálne údaje