Slovak University of Agriculture in Nitra

Faculty of Biotechnology and Food Sciences

Logo univerzity

Study programmes

Faculty profile

Fakulta má od svojho vzniku v stratégii rozvoja primárne zdôraznenú orientáciu na vedu bezprostredne spojenú s tvorbou a využitím poznatkov vo výchovno-vzdelávacom procese a spoločenskej praxi. Je vedeckou inštitúciou, ktorá realizuje výskum v komplexe potravovej osi od pôdy, maštale až na stôl, pri využití poznatkov a efektov klasických a moderných výrobných technológií, pričom organickou súčasťou tohto procesu sú aj agrobiotechnológie. Pri tvorbe a výbere výskumnej problematiky vychádzame z možností uplatnenia budúcich výsledkov pri zvyšovaní úrovne štúdia, rozvoji osobnosti pedagóga i študenta a možnej praktickej realizácii. Je pozitívne, že doterajšie výsledky výskumných prác sú zaujímavé pre širokú národnú a medzinárodnú vedeckú aj odbornú komunitu, užívateľov a potvrdzujú opodstatnenosť existencie a dobré meno fakulty.

Existencia Fakulty biotechnológie a potravinárstva priniesla veľa nového. Je za tým každodenná činnosť kolektívov pracovníkov na všetkých stupňoch ich pôsobenia v symbióze so študentmi. Dosiahnuté výsledky nás súčasne zaväzujú naďalej kvalitne a tvorivo pracovať, nestratiť dobré meno, udržať a zveľaďovať kvalitné vzdelávanie, vedu, výskum a vzťahy s potravinárskou a poľnohospodárskou praxou. Ďalší rozvoj a spoločenské uplatnenie našej fakulty v domácom aj zahraničnom priestore znamená hľadanie ciest pre spoluprácu, dvojstranné i mnohostranné vzájomne výhodné činnosti, s cielenou orientáciou na realizáciu a podporu domácich potravinových komodít a inovovaných technologických produktov, ako výsledku sofistikovanej vedy v poznaní a praxi.

   Fakulta biotechnológie a potravinárstva vzdeláva odborníkov v oblasti hodnotenia a spracovania rastlinných a živočíšnych surovín, technológie prípravy potravín, biotechnológií – a to nielen v oblasti molekulárnej biológie, v rastlinných a živočíšnych biotechnológiách, ale aj v oblasti využitia týchto metód a postupov pri príprave potravín, v aplikovanej biológii a odborníkov schopných posudzovať a kontrolovať kvalitu a bezpečnosť potravín.

   Výsledkom kvalitnej pedagogickej práce jednotlivých katedier, ktoré boli schopné pripraviť a zabezpečiť výučbu potrebných, moderných a atraktívnych predmetov, bola úspešná akreditácia študijných programov v rámci jednotlivých študijných odborov na všetkých stupňoch štúdia.

Admission procedure

Applied Biology Bc., full-time

Deadline for applications: 28.02.2022
Deadline of examination:

Food and Technologies in Gastronomy Bc., full-time

Deadline for applications: 28.02.2022
Deadline of examination:

Applied biology Bc., external

Deadline for applications: 28.02.2022
Deadline of examination:

Agrobiotechnologies Bc., full-time

Deadline for applications: 28.02.2022
Deadline of examination:

Agrofood Bc., full-time

Deadline for applications: 28.02.2022
Deadline of examination:

Safety and food control Bc., full-time

Deadline for applications: 28.02.2022
Deadline of examination:

Accommodation and boarding

Accomodation

Slovenská poľnohospodárska univerzita ponúka ubytovanie v študentských domovoch  s celkovou kapacitou vyše ako 2600 lôžok. Študenti majú k dispozícii televízne a počítačové miestnosti, študovne, kuchynky, práčovne. Na športové aktivity im slúžia ihriská v areáli študentských domovov, posilňovne a stolnotenisové miestnosti.

ŠD Mladosť, Štúrova ulica 3

Študentský domov leží v blízkosti centra mesta, neďaleko areálu univerzity. Blok A má ubytovaciu kapacitu 158 lôžok s bunkovým systémom 2+1+1 so spoločným sociálnym zariadením. Na prízemí sa nachádza zdravotné stredisko. Blok B je vstupná časť, kde sa nachádza vrátnica, spoločenská miestnosť, jedáleň a bufet. V spoločenskej miestnosti s kapacitou 150 miest sa usporadúvajú kultúrne a spoločenské akcie, výstavy, študentské plesy, diskotéky. Blok C má ubytovaciu kapacitu 1008 lôžok s bunkovým systémom 3+2 so spoločným sociálnym zariadením.

ŠD Antona Bernoláka,  Trieda A. Hlinku 38

Študentský domov je situovaný v areáli univerzity, v blízkosti výstaviska Agrokomplex. Ubytovaní študenti majú na každom poschodí k dispozícii študovňu a kuchynku, niekoľko televíznych miestností, práčovne a sušiarne. Na športové aktivity im slúžia posilňovne, stolnotenisová miestnosť, volejbalové a tenisové ihrisko. Okrem toho sa tu nachádza nová počítačová miestnosť. Ubytovacie priestory sú rozdelené do troch blokov. Blok A je novopostavená časť s kapacitou 304 študentských lôžok. Izby sú riešené bunkovým systémom 2+2 so spoločným sociálnym zariadením a chladničkou.

Blok B a C (časť Nová doba) s kapacitou 738 lôžok ponúka ubytovanie v 2- a 3-lôžkových izbách, pričom sociálne zariadenia sú spoločné pre jedno poschodie. Dvojposteľové izby majú balkóny.

ŠD Poľnohospodár, Vihorlatská 10

Študentský domov je situovaný na sídlisku Chrenová 15 minút od areálu univerzity. Ubytovaní študenti majú k dispozícii televíznu miestnosť a na každom poschodí kuchynku. Ubytovanie je riešené bunkovým systémom 2+2 a 2+1.

ŠD Akademická 1755

Študentský domov sa nachádza v areáli školy. Ubytovanie sa poskytuje v 2-posteľových študentských izbách bunkového systému.

Boarding

Študenti a doktorandi SPU sa môžu stravovať v jedálňach, ktoré sú súčasťou študentských domovov Mladosť a Antona Bernoláka. Do stravovacieho systému sa prihlasujú prostredníctvom identifikačných čipových kariet, ktoré im vyhotoví oddelenie vydávania ID kariet (pavilón Z). Obedy si môžu objednávať vopred z piatich druhov jedál, alebo vybrať z aktuálnej ponuky mäsitých, bezmäsitých a vegetariánskych jedál  priamo pri výdaji stravy. Večere sa podávajú bez predchádzajúcej objednávky. V jednotlivých študentských domovoch sú bufety s občerstvením.

Bližšie informácie na http://www.spu.sk/sk/studentske-domovy-a-jedalne/

 

University detail

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

 

Responsibility for content: Ing. Katarína Gurčíková (katarina.gurcikova@uniag.sk)
Last update: 17.09.2020 12:55

Draw attention to not topical data