Aktuality

Najnovšie články

Ďalšie kolo prijímacieho konania na FSV UCM v Trnave

25.06.2015

Ďalšie kolo prijímacieho konania na Fakultu sociálnych vied UCM v Trnave.  

2. kolo prijímacieho konania na FF UPJS

25.06.2015

2. kolo prijímacieho konania na Filozofickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.  

FSVaZ UKF v Nitre predlžuje termín podávania prihlášok na štúdium

25.06.2015

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre predlžuje termín podávania prihlášok na štúdium.  

Dodatočné prijímacie konanie na FF TRUNI

25.06.2015

Dodatočné prijímacie konanie na Filozofickú fakultu Trnavskej univerzity v Trnave.  

2. kolo prijímacieho konania na LF TUKE

25.06.2015

2. kolo prijímacieho konania na Leteckú fakultu Technickej univerzity v Košiciach.  

II. kolo podávania prihlášok na Hnutnícku fakultu TUKE

25.06.2015

II. kolo podávania prihlášok na Hutnícku fakultu Technickej univerzity v Košiciach.  

2. kolo podávania prihlášok na SjF STU v Bratislave

25.06.2015

2. kolo podávania prihlášok na Strojnícku fakultu STU v Bratislave.  

2. kolo prijímacieho konania na bakalárske a inžinierske študijné programy na FEI STU

25.06.2015

2. kolo prijímacieho konania na bakalárske a inžinierske študijné programy na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave.  

Doplňujúce prijímacie konanie na FZKI SPU

25.06.2015

Doplňujúce prijímacie konanie na Fakultu záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.  

2. kolo prijímacích pohovorov pre akademický rok 2015/2016 na FAPZ SPU

25.06.2015

2. kolo prijímacích pohovorov pre akademický rok 2015/2016 na Fakultu agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.