Aktuality

Najnovšie články

2. kolo prijímacieho konania na DF TUZVO

30.06.2015

2. kolo prijímacieho konania na Drevársku fakultu Technickej univerzity vo Zvolene.  

ŽU Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy spojov vypísala 2. kolo príjimacieho konania

29.06.2015

 

2. kolo prijímacieho konania na Elektrotechnickú fakultu Žilinskej univerzity

25.06.2015

2. kolo prijímacieho konania na Elektrotechnickú fakultu Žilinskej univerzity v Žiline.  

2. kolo prijímacieho konania na Stavebnú fakultu Žilinskej univerzity

25.06.2015

2. kolo prijímacieho konania na Stavebnú fakultu Žilinskej univerzity v Žiline.  

Ďalšie kolo prijímacieho konania na FSV UCM v Trnave

25.06.2015

Ďalšie kolo prijímacieho konania na Fakultu sociálnych vied UCM v Trnave.  

2. kolo prijímacieho konania na FF UPJS

25.06.2015

2. kolo prijímacieho konania na Filozofickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.  

FSVaZ UKF v Nitre predlžuje termín podávania prihlášok na štúdium

25.06.2015

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre predlžuje termín podávania prihlášok na štúdium.  

Dodatočné prijímacie konanie na FF TRUNI

25.06.2015

Dodatočné prijímacie konanie na Filozofickú fakultu Trnavskej univerzity v Trnave.  

2. kolo prijímacieho konania na LF TUKE

25.06.2015

2. kolo prijímacieho konania na Leteckú fakultu Technickej univerzity v Košiciach.  

II. kolo podávania prihlášok na Hnutnícku fakultu TUKE

25.06.2015

II. kolo podávania prihlášok na Hutnícku fakultu Technickej univerzity v Košiciach.