Latest articles

Dodatočné prijímanie konanie na študijné programy PF UKF v Nitre na akademický rok 2015/2016

27.05.2015

Dodatočné prijímanie konanie na študijné programy Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre na akademický rok 2015/2016.  

Druhé kolo prijímacieho konania na Pedagogickej fakulte TRUNI

27.05.2015

Druhé kolo prijímacieho konania na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave.  

Druhé kolo podávania prihlášok na Fakultu sociálnych vied UCM v Trnave.

13.04.2015

Druhé kolo podávania prihlášok na Fakultu sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.  

Predĺžený termín podávania prihlášok na Fakultu masmediálnej komunikácie UCM v Trnave..

13.04.2015

Predĺžený termín podávania prihlášok na Fakultu masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.  

Predĺžený termín podávania prihlášok na TU vo Zvolene.

13.04.2015

Predĺžený termín podávania prihlášok na Technickú univerzitu vo Zvolene.  

Predlžuje sa termín podania prihlášok na TF SPU

01.04.2015

Predlžuje sa termín podania prihlášok na Technickú fakultu SPU v Nitre  

Predĺžený termín podávania prihlášok na FEM SPU

19.03.2015

Predĺžený termín podávania prihlášok na Fakultu ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre.  

DOD na Bratislavskej medzinárodnej škole liberálnych štúdií

12.03.2015

Deň otvorených dverí na Bratislavskej medzinárodnej škole liberálnych štúdií  

Prihlášky na FHV ŽUŽ do 30.04.2015

11.03.2015

Prihlášky na FHV ŽUŽ do 30.04.2015  

Predĺženie podávania prihlášok

03.03.2015

Predĺženie podávania prihlášok na Fakultu zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave.