Aktuality

Najnovšie články

2. kolo prijímacích pohovorov pre akademický rok 2015/2016 na FAPZ SPU

25.06.2015

2. kolo prijímacích pohovorov pre akademický rok 2015/2016 na Fakultu agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.  

2. kolo prijímacieho konania na Fakulte humanitných a prírodných vied PU

25.06.2015

2. kolo prijímacieho konania na Fakulte humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove.  

PREDĹŽENIE TERMÍNU NA PODÁVANIE PRIHLÁŠOK NA DTI

25.06.2015

Predĺženie termínu na podávanie prihlášok na Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom.  

2. kolo podávania prihlášok na BISLU

25.06.2015

2. kolo podávania prihlášok na Bratislavskú medzinárodnú školu liberálnych štúdií.  

2. kolo podávania prihlášok na PF KU v Ružomberku

25.06.2015

2. kolo podávania prihlášok na Pedagogickú fakultu Katolíckej univerzity v Ružomberku.  

Predĺžené termíny podávania prihlášok na Univerzite J. Selyeho

25.06.2015

Predĺžené termíny podávania prihlášok na všetkých fakultách Univerzity J. Selyeho.  

II. kolo podávania prihlášok na Strojnícku fakultu TUKE

11.06.2015

II. kolo podávania prihlášok na Strojnícku fakultu Technickej univerzity v Košiciach  

Dodatočné prijímanie konanie na študijné programy PF UKF v Nitre na akademický rok 2015/2016

27.05.2015

Dodatočné prijímanie konanie na študijné programy Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre na akademický rok 2015/2016.  

Druhé kolo prijímacieho konania na Pedagogickej fakulte TRUNI

27.05.2015

Druhé kolo prijímacieho konania na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave.  

Druhé kolo podávania prihlášok na Fakultu sociálnych vied UCM v Trnave.

13.04.2015

Druhé kolo podávania prihlášok na Fakultu sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.