Aktuality

Najnovšie články

Deň otvorených dverí FMK UCM

27.01.2016

Deň otvorených dverí Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave.  

Deň otvorených dverí Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach

27.01.2016

Deň otvorených dverí Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.  

Deň otvorených dverí na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach

27.01.2016

Deň otvorených dverí na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.  

Deň otvorených dverí na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach

27.01.2016

Deň otvorených dverí na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.  

Deň otvorených dverí na UMB v Banskej Bystrici

27.01.2016

Deň otvorených dverí na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.  

Deň otvorených dverí na UKF v Nitre

27.01.2016

Deň otvorených dverí na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre.  

Deň otvorených dverí na FEM SPU v Nitre

27.01.2016

Deň otvorených dverí na Fakulte ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre.  

Deň otvorených dverí FAPZ SPU v Nitre

27.01.2016

Deň otvorených dverí Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre.  

Deň otvorených dverí FEVT

27.01.2016

Deň otvorených dverí Fakulty environmentálnej a výrobnej techniky Technickej univerzity vo Zvolene.  

Deň otvorených dverí na Fakulte humanitných a prírodných vied

27.01.2016

Deň otvorených dverí na Fakulte humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove.