Aktuality

Najnovšie články

Deň otvorených dverí Hudobnej a umeleckej akadémie Jána Albrechta

27.01.2016

Deň otvorených dverí Hudobnej a umeleckej akadémie Jána Albrechta v Banskej Štiavnici.  

Deň otvorených dverí Fakulty bezpečnostného inžinierstva ŽU

27.01.2016

Deň otvorených dverí Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline.  

Deň otvorených dverí Stavebnej fakulty ŽU

27.01.2016

Deň otvorených dverí Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline.  

Deň otvorených dverí Elektrotechnickej fakulty ŽU

27.01.2016

Deň otvorených dverí Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline.  

Deň otvorených dverí na Strojníckej fakulte ŽU v Žiline

27.01.2016

Deň otvorených dverí na Strojníckej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline.  

DOD na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

27.01.2016

Deň otvorených dverí na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity.  

Deň otvorených dverí na FF UCM v Trnave

27.01.2016

Deň otvorených dverí na Filozofickej fakulte UCM v Trnave.  

Deň otvorených dverí FPV UCM v Trnave

27.01.2016

Deň otvorených dverí Fakulty prírodných vied UCM v Trnave.  

Deň otvorených dverí FMK UCM

27.01.2016

Deň otvorených dverí Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave.  

Deň otvorených dverí Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach

27.01.2016

Deň otvorených dverí Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.