Deň otvorených dverí Fakulty environmentálnej a výrobnej techniky TUZVO

23.01.2017

Dňa 1. februára 2017 sa uskutoční DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ Fakulty environmentálnej a výrobnej techniky TU vo Zvolene. Otvorenie je o 10.00 h. v miestnosti F123a, v budove FEVT na ul. Študentská 26.

Program

- otvorenie a základné informácie o profile Fakulty environmentálnej a výrobnej techniky TU vo Zvolene

- prezentácia študijných programov a diskusia k možnostiam študentského života na Fakulte environmentálnej a výrobnej techniky TU vo Zvolene

- praktické ukážky vzdelávacej a vedecko-výskumnej činnosti katedier, rozhovory s učiteľmi a študentmi, prezentácia prác študentov

Zdroj: http://www.tuzvo.sk/files/FEVT/dekanat_fevt/den-otvorenych-dveri-fevt_2017_2.pdf