Aktuality

Najnovšie články

Víťazné práce študentov STU

17.10.2012

Študenti Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU sa zúčastnili súťaže o najlepšiu diplomovú prácu za akademický rok 2011/2012, ktorú vypísal Slovnaft, a. s. Ocenenie získali:  

Študentská podnikateľská cena 2012

17.10.2012

Ide o celoslovenskú súťaž študentských firiem, ktorej cieľom je podporiť súťaživosť, nápaditosť, kreativitu, vzdelávanie a prípravu študentov na svoje budúce povolania.  

Grantový program Kvalita vzdelávania Nadácie Tatra banky opäť otvorený!

17.10.2012

Grantový program Nadácie Tatra banky Kvalita vzdelávania  

Oslavy 15. výročia založenia Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

17.10.2012

Oslavy 15. výročia založenia Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave sa začali v pondelok 15. októbra 2012 svätou omšou v Katedrále sv. Jána Krstiteľa, po odhalení súsošia vierozvestcov Cyrila a Metoda a požehnaní biskupom Jánom Oroschom pokračovali…  

Centrum ďalšieho vzdelávania UK pozýva na Deň otvorených dverí

17.10.2012

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave pozýva všetkých priaznivcov vzdelávania, v rámci Týždňa celoživotného učenia, na Deň otvorených dverí. Dňa 23. októbra 2012 v čase od 9.00 do 18.00 h otvorí centrum svoje brány a…  

Diskusia na superportáli MY University

15.10.2012

Štartuje nová etapa projektu MyUniversity - štrnásť univerzít zo Slovenska, Španielska, Bulharska a Švédska sa spojilo a vytvorilo priestor pre spoločnú európsku diskusiu  

Ocenenie publikácie pracovníkov EU v Bratislave

15.10.2012

Literárny fond, sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru udelil „Prémiu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2011 v kategórii slovníková a encyklopedická literatúra dielu „Slovník znalostnej ekonomiky".  

LabVIEW academy jediné na Slovensku

15.10.2012

Pracovisko Technickej univerzity v Košiciach - Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií FEI, získalo ako prvé a zatiaľ jediné univerzitné pracovisko na Slovensku štatút LabVIEW academy (http://www.ni.com/academic/labview_academy_schools…  

Slovenská technická univerzita na veľtrhu vzdelávania v Kanade

15.10.2012

Dňa 26. 9. 2012 v Ottawe a 28. 9. 2012 v Toronte sa uskutočnil prestížny veľtrh „Study and go abroad“. Ide o jeden z najväčších kanadských veľtrhov zameraných na oblasť vysokoškolského štúdia. Veľtrh bol určený predovšetkým pre kanadských…  

UPJŠ je treťou najlepšou univerzitou v SR v rámci rankingu SIR

15.10.2012

Ranking výskumných inštitúcií SIR World Report 2011 je založený na kvantitatívnych bibliometrických ukazovateľoch a na údajoch z vedeckej databázy Scopus z rokov 2006-2010.