Deň otvorených dverí Ústavu manažmentu

07.02.2013

Spolu s blížiacim sa termínom odovzdávania prihlášok na vysokú školu rastie záujem o získanie informácií o možnostiach a hlavne kvalite štúdia ponúkaného pracoviskami univerzít na Slovensku i v zahraničí. Je to pochopiteľné, veď ide o významné rozhodnutie a investíciu do budúcnosti.

Keďže Ústav manažmentu Slovenskej Technickej Univerzity je jediným univerzitným pracoviskom ponúkajúcim vzdelávanie v akreditovaných študijných programoch v odbore Priestorové plánovanie na Slovensku, dovoľujeme si Vás pozvať na návštevu celoslovenského Dňa otvorených dverí na UM STU, ktorý sa bude konať dňa 14.2.2013 od 13,00 na 5. poschodí Ústavu manažmentu (Vazovova 5, budova rektorátu STU, miestnosť 5-1).

Program:

13,00 – Ústav manažmentu STU - špičkové európske pracovisko v oblasti manažmentu a priestorového plánovania ( pedagogické a vedecko-výskumné aktivity, medzinárodné projekty a spolupráca, Centrá excelentnosti Európskej únie pri STU)

(doc. M. Zajko, prof. M.Finka)

13,20 – Študijné programy v odbore Priestorové plánovanie, medzinárodná akceptácia študijných programov v rámci Európskej asociácie škôl plánovania (AESOP) a prijímacie konanie v školskom roku 2013/14,  program Joint degree s Univerzitou v Remeši

(prof. M.Finka, doc. D. Špirková)

13,40 – Staň sa jedným z nás – študenti o štúdiu Priestorového plánovania na UM STU a o ich skúsenostiach zo zahraničných pobytov

(Bc. A.Tóth)

14,00 – „Mesto ako osobnosť“ - dokumentárne filmové práce študentov Priestorového plánovania o slovenských mestách)

(Mgr. M.Jaššo)

14,20 – UrbanE.T. – aktivity študentov a absolventov odboru Priestorové plánovanie

(ing. M.Schweigert)

15,00  - Záver

Zdroj: http://www.stuba.sk/sk/ustavy/ustav-manazmentu/den-otvorenych-dveri-ustavu-manazmentu.html?page_id=5256