Aktuality

Najnovšie články

Najväčšia skupinová fotografia študentov – vytvorenie rekordu

15.11.2012

Pokus o vytvorenie slovenského rekordu s názvom „Najväčšia skupinová fotografia študentov“ sa podaril. V stredu 14. novembra 2012 o 13,00 hod. sa na voľnom priestranstve pred budovou rektorátu Žilinskej univerzity v Žiline zhromaždilo 1787 študentov…  

Katolícka univerzita objavila stratený čas

09.11.2012

Kolektív pedagógov v spolupráci so študentmi Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktorých inšpiruje ľudová kultúra a umenie, zriadil unikátne Centrum etnografie a umenia (C-ET-ART). Ide o jedinečné univerzitné pracovisko na Slovensku, ktorého bohatá…  

Študentské dni nitrianskych univerzít 2012

08.11.2012

V dňoch 9. až 23. novembra 2012 sa v Nitre koná už XI. ročník Študentských dní nitrianskych univerzít. Ide o súbor spoločenských, kultúrnych a športových podujatí študentov Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Slovenskej poľnohospodárskej…  

Globálny týždeň podnikateľstva – GTP 2012

08.11.2012

Dni 12. – 18. novembra 2012 patria celosvetovej iniciatíve „Globálny týždeň podnikateľstva – GTP 2012“, ktorá je určená pre mladých nádejných podnikateľov a ostatných záujemcov o podnikanie.  

Hosťovanie inscenácie KUCA PACA v Univerzitnom tvorivom ateliéri

04.11.2012

Pozoruhodná a svojím spôsobom raritná inscenácia KUCA PACA (Divadlo bez domova, Bratislava) je naplánovaná ako ďalší bonus pre študentov v Univerzitnom tvorivom ateliéri v zimnom semestri 2012/2013, a to dňa 7. 11. 2012 v rámci projektu Vzdelávanie…  

Americký novinár Tim Weiner vystúpi v Aule UK

04.11.2012

Nositeľ prestížnej Pulitzerovej ceny, americký novinár Tim Weiner, príde na Univerzitu Komenského v Bratislave dňa 5. novembra 2012 a vystúpi s prednáškou na tému „Informácie sú moc (Kto kontroluje informácie v slobodnej spoločnosti? Ako môžu…  

Univerzitná kvapka krvi 2012

04.11.2012

5. - 8. novembra 2012 (pondelok - štvrtok), 8.00 - 11.00 hod.  

Deň otvorených dverí

28.10.2012

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ponúkne dňa 16. novembra 2012 možnosť nahliadnuť do svojich priestorov. Počas "Dňa otvorených dverí " budete mať príležitosť oboznámiť sa s aktivitami, ktoré univerzita realizuje a navštíviť vybrané…  

Prvá univerzitná beánia už po deviatykrát neoficiálne privíta prvákov na Univerzite Komenského

28.10.2012

Čas uteká ako voda a opäť tu máme všetkými obľúbené obdobie beánií a imatrikulácií. Beánie usporadúvané niektorými fakultami či univerzitami sa stali neodmysliteľnou súčasťou jesene. Práve k takýmto „stáliciam“ zaraďujeme aj Prvú univerzitnú beániu,…  

UKF v Nitre sa zapojí do Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2012

21.10.2012

Týždeň vedy a techniky na Slovensku je organizovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR, Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.