Aktuality

Najnovšie články

Univerzitná kvapka krvi 2012

04.11.2012

5. - 8. novembra 2012 (pondelok - štvrtok), 8.00 - 11.00 hod.  

Deň otvorených dverí

28.10.2012

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ponúkne dňa 16. novembra 2012 možnosť nahliadnuť do svojich priestorov. Počas "Dňa otvorených dverí " budete mať príležitosť oboznámiť sa s aktivitami, ktoré univerzita realizuje a navštíviť vybrané…  

Prvá univerzitná beánia už po deviatykrát neoficiálne privíta prvákov na Univerzite Komenského

28.10.2012

Čas uteká ako voda a opäť tu máme všetkými obľúbené obdobie beánií a imatrikulácií. Beánie usporadúvané niektorými fakultami či univerzitami sa stali neodmysliteľnou súčasťou jesene. Práve k takýmto „stáliciam“ zaraďujeme aj Prvú univerzitnú beániu,…  

UKF v Nitre sa zapojí do Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2012

21.10.2012

Týždeň vedy a techniky na Slovensku je organizovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR, Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.  

Víťazné práce študentov STU

17.10.2012

Študenti Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU sa zúčastnili súťaže o najlepšiu diplomovú prácu za akademický rok 2011/2012, ktorú vypísal Slovnaft, a. s. Ocenenie získali:  

Študentská podnikateľská cena 2012

17.10.2012

Ide o celoslovenskú súťaž študentských firiem, ktorej cieľom je podporiť súťaživosť, nápaditosť, kreativitu, vzdelávanie a prípravu študentov na svoje budúce povolania.  

Grantový program Kvalita vzdelávania Nadácie Tatra banky opäť otvorený!

17.10.2012

Grantový program Nadácie Tatra banky Kvalita vzdelávania  

Oslavy 15. výročia založenia Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

17.10.2012

Oslavy 15. výročia založenia Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave sa začali v pondelok 15. októbra 2012 svätou omšou v Katedrále sv. Jána Krstiteľa, po odhalení súsošia vierozvestcov Cyrila a Metoda a požehnaní biskupom Jánom Oroschom pokračovali…  

Centrum ďalšieho vzdelávania UK pozýva na Deň otvorených dverí

17.10.2012

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave pozýva všetkých priaznivcov vzdelávania, v rámci Týždňa celoživotného učenia, na Deň otvorených dverí. Dňa 23. októbra 2012 v čase od 9.00 do 18.00 h otvorí centrum svoje brány a…  

Diskusia na superportáli MY University

15.10.2012

Štartuje nová etapa projektu MyUniversity - štrnásť univerzít zo Slovenska, Španielska, Bulharska a Švédska sa spojilo a vytvorilo priestor pre spoločnú európsku diskusiu