Aktuality

Najnovšie články

Výstava o Univerzite vo Varšave na UK

21.11.2012

Pred Aulou UK v Bratislave dnes slávnostne otvorili výstavu Varšavská univerzita v dobe Chopina a na prahu 3. tisícročia. Rektor Univerzity Komenského v Bratislave prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., vo svojom príhovore ocenil možnosť prezentovať…  

Osobnosti slovenskej vedy sú aj na UPJŠ

18.11.2012

8. novembra 2012 si v bratislavskej Inchebe z rúk Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča prevzali ocenenia významné osobnosti slovenskej vedy. Nechýbali medzi nimi aj zástupcovia UPJŠ v Košiciach, konkrétne, v kategórii…  

Stretnutie s najlepšími študentmi STU

18.11.2012

Rektor STU udeľuje ocenenie rektora "Študent roka" pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva za vynikajúce študijné výsledky dosiahnuté v ostatnom akademickom roku, za významnú činnosť konanú v prospech STU, za významný športový alebo…  

Deň otvorených dverí FIIT STU 2012

18.11.2012

Termín konania: 14. december 2012 Miesto konania: DE 300 FIIT/FEI STU v Bratislave na Ilkovičovej 3 (v Mlynskej doline) GPS: 48.15391,17.073869 MHD…  

Študenti plesali

18.11.2012

V piatok 9. novembra sa v B-pavilóne na výstavisku Agrokomplex uskutočnil 54. imatrikulačný ples študentov SPU. Podujatie otvoril rektor SPU Dr.h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., ktorý študentov privítal a zaželal im príjemnú zábavu.  

Hokejový zápas SPU - UKF

18.11.2012

V programe študentských dní nitrianskych univerzít ani tento rok nechýbal atraktívny a medzi študentmi veľmi obľúbený hokejový zápas.  

Minister Ľ. Jahnátek navštívil VPP

18.11.2012

Na veľkokapacitnej farme v Oponiciach Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku (VPP) SPU, s.r.o., Kolíňany sa 13. novembra konalo pracovné stretnutie ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomíra Jahnátka s rektorom Slovenskej…  

AIESEC: Kariérne večery

18.11.2012

Dovoľujeme si informovať vás, že od pondelka 19.11.2012 rozbiehame pravidelné podujatie s názvom Kariérne večery. Ide o prednášky a diskusie, ktorých cieľom je sprostredkovať účastníkom kontakt s firemným prostredím a rozšíriť ich rozhľad o…  

Slávnostná vernisáž výstavy o sv. Cyrilovi a Metodovi

18.11.2012

V predvečer medzinárodnej vedeckej konferencie venovanej 1150. výročiu príchodu byzanskej misie na Veľkú Moravu bola v pondelok 12. novembra v Galérii na schodoch Katedry kulturológie Filozofickej fakulty UKF slávnostná vernisáž výstavy o sv.…  

Na Vedeckom jarmoku sa predstavilo deväť katedier

18.11.2012

V rámci Týždňa vedy a techniky sa v Galérii Mlyny Nitra uskutočnilo podujatie podporujúce rozvoj výchovy k vede a komplexného tvorivého myslenia.