Aktuality

Najnovšie články

Vysoké školy sa vykašlali na svoje internetové stránky

06.08.2012

Riadiace orgány verejných VŠ zverejňujú na svojich webstránkach len minimum informácií o svojich úlohách, činnosti či členoch.  

Najväčšie vysokoškolské internáty Univerzity Komenského neprázdninujú

06.08.2012

Dva najväčšie vysokoškolské internáty Univerzity Komenského v Bratislave – Vysokoškolský internát Družba a Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra – Mlyny – nemajú voľno ani počas prázdnin. Práve naopak, aj v letných mesiacoch poskytujú ubytovanie a zároveň sa…  

Fakulta masmédií Paneurópskej vysokej školy otvára nový odbor Politická komunikácia

03.08.2012

Fakulta masmédií Paneurópskej vysokej školy reflektuje na požiadavky spoločnosti otvorením nového magisterského študijného odboru – Politická komunikácia.  

4-ročné bakalárske štúdium

02.08.2012

Na základe vyjadrenia Akreditačnej komisie a zaslanie rozhodnutia MŠVVaŠ SR zo dňa 9. 7. 2012 FIIT STU v Bratislave ponúka od akademického roku 2012/13 akreditované študijné programy 4-ročného bakalárskeho štúdia v študijných programoch Informatika…  

Leto v parku začína už o päť dní

02.08.2012

Obľúbený mestský festival Leto v parku, ktorý už štvrtý rok spríjemňuje Košičanom i návštevníkom mesta prázdninové dni, odštartuje už o päť dní. „Od 6. do 12. augusta 2012 sa môže široká verejnosť tešiť v Košiciach na netradičné hudobné spojenia…  

EU v Bratislave odštartovala spoluprácu s OECD

02.08.2012

Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Rudolf Sivák a generálny tajomník OECD Angel Gurría podpísali 26. júna 2012 memorandum o porozumení. Rámcová dohoda umožní pobyt doktorandských študentov v sídle OECD v Paríži, kde budú môcť získať cenné…  

Voľnočasové športovanie na Filozofickej fakulte UK sa teší veľkému záujmu

30.07.2012

Študenti i zamestnanci Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (FiF UK) môžu vo voľnom čase rozvíjať rôzne športové aktivity, ktoré zabezpečuje Stredisko telovýchovných voľnočasových aktivít (STVA). Stredisko pôsobilo predtým na FiF…  

Vláda stopla vznik ďalšej vysokej školy

25.07.2012

Vláda nepovolila vznik ďalšej súkromnej vysokej školy. S udelením štátneho súhlasu Vysokej škole ekonómie a podnikania nesúhlasila ani Akreditačná komisia, ktorá jej žiadosť o pôsobenie posudzovala.  

Študenti z Košíc sa tešia: Ich nová čokoláda chutí aj v USA

25.07.2012

Vymýšľali, vymýšľali, až vymysleli nový druh čokolády. Štyria gymnazisti sa tak stali najmladšími podnikateľmi na Slovensku.  

Predseda vlády vymenoval svojich poradcov

20.07.2012

Predseda vlády Robert Fico na úrade vlády oficiálne vymenoval členov svojho poradného zboru, ktorý bude pôsobiť ako konzultačná a kontrolná skupina pre vládu.