Aktuality

Najnovšie články

Deň právnickej fakulty

26.10.2010

Dekan Právnickej fakulty, Trnavskej univerzity v Trnave Vás pozýva na stretnutie pri príležitosti Dňa Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave ktoré sa uskutoční dňa 28. októbra 2010 o 10.00 hod. v aule PAZMANEUM …  

PREZENTÁCIA ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU V AUSTRÁLII „PROFESSIONAL YEAR“

26.10.2010

AMET Australia - Asia Center, Bratislava a NAVITAS - austrálska vzdelávacia organizácia vás pozýva na prezentáciu študijného programu v Austrálii pre všetkých študentov inžinierskych programov. Technická Univerzita v Košiciach bola austrálskou…  

Zo seminára Portál VŠ

25.10.2010

14. 10. 2010 sa konal celoštátny seminár Portál VŠ a súvisiace projekty, ktorý pokračoval zasadnutiami pracovných skupín projektov popoludní 14. 10. a dopoludnia 15. 10. 2010.  

Týždeň vedy a techniky 2010 na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre

25.10.2010

Týždeň vedy a techniky na Slovensku v roku 2010, ktorý sa bude konať v termíne 29. november - 3. december 2010, organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky už po siedmykrát. Cieľom "Týždňa vedy a techniky na…  

Súťaž o notebook pre študentov stredných škôl

17.10.2010

Fakulta elektrotechniky a informatiky STU Bratislava organizuje súťaž o Notebook a ďalšie ceny pre študentky a študentov stredných škôl, záujemcov o štúdium na VŠ elektrotechnického, elektronického a informatického zamerania, prípadne záujemcov o…  

Kurz modelovania

17.10.2010

Základný informačný kurz Modelovania pre uchádzačov o štúdium odboru Dizajn výrobkov na FA STU v Bratislave. Termín konania základného informačného kurzu je vždy v sobotu: 13.11., 20.11., 27.11., 4.12., 11.12.  

Seminír Portál VŠ a súvisiace projekty

15.10.2010

14. 10. 2010 sa konal celoštátny seminár Portál VŠ a súvisiace projekty  

Výtvarná súťaž pre študentov UK: Novoročný grafický list 2010

13.10.2010

Rektor Univerzity Komenského v Bratislave doc. PhDr. František Gahér, CSc., vypisuje pre študentov Univerzity Komenského výtvarnú súťaž o najlepší Novoročný grafický list. Súťaž trvá od 1. októbra do 5. novembra 2010. Víťazi vybraných diel získajú…  

Nová spolupráca s prestížnou ESCP Europe

13.10.2010

Ekonomická univerzita v Bratislave podpísala dohodu o spolupráci s prestížnou ESCP Europe. Vďaka tejto spolupráci sa budú môcť aj slovenskí manažéri vzdelávať v úspešnom General Management Programme. Navyše, absolvovaním tohto štúdia splnia jeden z…  

Semináre "Adobe pre univerzity"

05.10.2010

Spoločnost Adobe Systems v spolupráci so združením EUNIS-SK organizuje prvý ročník seminárov "Adobe pre univerzity".