Latest articles

Ocenenie publikácie pracovníkov EU v Bratislave

15.10.2012

Literárny fond, sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru udelil „Prémiu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2011 v kategórii slovníková a encyklopedická literatúra dielu „Slovník znalostnej ekonomiky".  

LabVIEW academy jediné na Slovensku

15.10.2012

Pracovisko Technickej univerzity v Košiciach - Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií FEI, získalo ako prvé a zatiaľ jediné univerzitné pracovisko na Slovensku štatút LabVIEW academy (http://www.ni.com/academic/labview_academy_schools…  

Slovenská technická univerzita na veľtrhu vzdelávania v Kanade

15.10.2012

Dňa 26. 9. 2012 v Ottawe a 28. 9. 2012 v Toronte sa uskutočnil prestížny veľtrh „Study and go abroad“. Ide o jeden z najväčších kanadských veľtrhov zameraných na oblasť vysokoškolského štúdia. Veľtrh bol určený predovšetkým pre kanadských…  

UPJŠ je treťou najlepšou univerzitou v SR v rámci rankingu SIR

15.10.2012

Ranking výskumných inštitúcií SIR World Report 2011 je založený na kvantitatívnych bibliometrických ukazovateľoch a na údajoch z vedeckej databázy Scopus z rokov 2006-2010.  

Otázniky okolo Erasmu: Čo bude s populárnym študijným programom?

15.10.2012

Študentov znepokojili jóbové zvesti o tom, že sa končí výmenný študijný program Erasmus. Dôvodom je vraj nedostatok peňazí. Informácia je však pravdivá len čiastočne. Erasmus bude pokračovať v novej podobe.  

Najlepšou univerzitou sveta je Caltech

12.10.2012

Najlepšou vysokou školou na svete je rovnako ako vlani americký Kalifornský technologický inštitút (Caltech).  

Rebríček najlepších univerzít

12.10.2012

Desať najlepších vysokých škôl sveta podľa Times Higher Education  

Svetový odborník v oblasti teoretickej a počítačovej chémie Rodney J. Bartlett čestným doktorom Univerzity Komenského

11.10.2012

V Aule Univerzity Komenského v Bratislave (UK) sa dnes konalo slávnostné zasadnutie Vedeckej rady UK rozšírenej o vedecké rady fakúlt UK, na ktorom získal americký profesor Rodney J. Bartlett čestný titul „doctor honoris causa“.  

Študenti, pozor! Kedy máte od štátu nárok na sociálne štipendium?

11.10.2012

Ak spĺňate niekoľko základných podmienok, môžete požiadať o sociálne štipendium, ktoré vašu situáciu zlepší. Za vynikajúce výsledky môžete dokonca získať aj prospechové. Čo musíte spĺňať a ako postupovať pri žiadostiach? Zlepšite si svoje študijné…  

Vysokoškoláci, pozor! Od štátu si teraz môžete výhodne požičať

11.10.2012

Štúdium na vysokej škole nie je lacné. Okrem bývania a stravy je potrebné platiť aj rôzne poplatky.