Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach spoluorganizovala ICTD 2019 s medzinárodnou účasťou

07.06.2019

 Vo štvrtok 30. mája sa v Bratislave uskutočnil Slovenský medzinárodný deň klinických štúdií ICTD 2019 (Slovak International Clinical Trials Day), ktorý zorganizovala výskumná infraštruktúra SLOVACRIN pôsobiaca pod Lekárskou fakultou UPJŠ v Košiciach spoločne s Ministerstvom zdravotníctva SR.

    Slovenský medzinárodný deň klinických štúdií ICTD 2019 sa konal za účasti generálneho riaditeľa ECRIN  Jacquesa Demota a popredných predstaviteľov národných infraštruktúr v rámci krajín V4, t.j. CZECRIN-u, ktorý pôsobí pri Masarykovej univerzity v Brne, HECRIN-u pôsobiaceho pri univerzite v maďarskom Pésci a zástupcov z Poľskej republiky. Slovensko reprezentoval generálny riaditeľ SLOVACRIN a dekan Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.
    Myšlienkou podujatia bolo zlepšenie kooperácie medzi univerzitnými nemocnicami, lekárskymi, prírodovedeckými a technickými fakultami a špecializovanými medicínskymi ústavmi. Nosnou témou medzinárodného stretnutia bola medzinárodná podpora biomedicínskeho výskumu a jeho posilnenie vytvorením systémového prístupu k akademickým klinickým štúdiám v rámci krajín V4 a tiež biobanky, ktorá na Slovensku zatiaľ chýba. Pozvanie na podujatie preto prijali aj zástupcovia partnerskej európskej  infraštuktúry pre biobanky BBMRI.
    Smerovanie Slovenska v oblasti podpory akademických klinických štúdií a biomedicíny predstavili vo svojich prezentáciách aj zástupcovia Ministerstva zdravotníctva SR a Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv. Viacerí slovenskí lekári a výskumníci prezentovali prínosy vybraných akademických klinických štúdií, pričom na konkrétnych prípadoch uviedli možné formy už realizovanej spolupráce so SLOVACRIN-om. Zároveň vyjadrili poďakovanie zástupcom Lekárskej fakulty UPJŠ za takúto iniciatívu.

 

    Medzinárodný deň klinických štúdií
    sa pripomína každoročne okolo 20. mája, dňa, kedy James Lind v roku 1747 začal so svojou slávnou kontrolovanou štúdiou porovnávajúcou rôzne spôsoby liečby skorbutu (publikovanou v r. 1753, A treatise of the scurvy). Námorníkov, ktorí boli po dvoch mesiacoch plavby na mori postihnutí nedostatkom vitamínu C, rozdelil do 6 skupín. Každá skupina potom dostávala okrem rovnakej stravy aj niečo naviac a to buď štvrť litra jablčného muštu, 25 kvapiek elixíru z vitriolu, 6 čajových lyžičiek octu, pol litra morskej vody, dva pomaranče a jeden citrón, alebo korenenú pastu s odvarom z krúp. Aj keď liečba skupiny s ovocím musela byť po šiestich dňoch prerušená kvôli tomu, že došlo ovocie, ukázalo sa, že jeden námorník bol už po niekoľkodňovej konzumácii ovocia plne spôsobilý k ďalšej službe a ostatní sa takmer zotavili. Okrem ovocia preukázala určitý vplyv na liečbu už iba konzumácia muštu.

 

    SLOVACRIN
    Slovensko sa stalo súčasťou medzinárodnej paneurópskej organizácie ECRIN (European Clinical Research Infrastructure Network) zameranej na akademický klinický výskum, pred necelým rokom. SLOVACRIN pôsobiaci pri UPJŠ LF v Košiciach je národným kontaktným bodom pre Slovensko. Hlavným cieľom jeho vzniku bolo zapojenie slovenských vedcov, lekárov a výskumníkov do klinického výskumu, spolupráca so špičkovými európskymi pracoviskami a zlepšenie prístupu slovenských pacientov k inovatívnej liečbe závažných ochorení prostredníctvom klinických štúdií.
    Infraštruktúra ECRIN má momentálne v portfóliu viac ako 40 klinických štúdií orientovaných na široké spektrum ochorení z rôznych medicínskych odborov. Podieľa sa tiež na projektoch zameraných na zdieľanie dát z klinických štúdií na farmakovigilancii (bezpečnosť liečiv), na ktorých už slovenskí odborníci prostredníctvom SLOVACRIN aktívne participujú. Jednou za aktuálnych úloh SLOVACRIN-u na národnej úrovní je vytvorenie je vytvorenie Roadmap akademických a klinických pracovísk, ktoré sa môžu podieľať na medzinárodných projektoch a podpore lokálnych akademických štúdií.

Zdroj: https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/21103/